Budżet Obywatelski 2019

Uchwała Nr LIV/679/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.  

Zarządzenie 224 z dnia 05 czerwca 2018r. 

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 1.200.000,00 złotych .

Projekty rejonowe, 4 rejony każdy po 200.000 zł, projekt ogólnomiejski 400.000 zł

Zgłoszono 15 projektów: Rejon I – 3, Rejon II – 1, Rejon III- 2, Rejon IV – 4, Ogólnomiejski – 5

Liczba projektów poddanych pod głosowanie: 11

2018 W głosowaniu oddano 4010 głosów.

Wszystkie zgłoszone projekty:

1. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Łódzkiej 48.

2. Działkowy Relaks – budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Brzeźnickiej.

3. Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim.

4. Tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019".

5. Miejsca Parkingowe ul. Litewska 4 – ogólnodostępne..

6. Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 11.

7. Szczekanica Central - Park" — modernizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

8. Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw.

9. Nasze dzieciaki - doposażenie i modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim.

10. Profesjonalna wewnętrzna ścianka wspinaczkowa, dostępna dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ZSP nr 2.

11. Budowa ścieżki rowerowo-pieszej w ciągu ul. Piaskowej wraz z oświetleniem

12. Punkt widokowy Wieża Ciśnień.

13. Rewitalizacja kompleksu boisk „Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim.

14. Dostosowanie Parku Sportowego „Wyzwolenie" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej.

15. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI:

- Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy Szkole podstawowej nr 16 im. Polskich olimpijczyków w Piotrkowie.

ul Krakowskie Przedmieście 11

Opis projektu: Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wokół boiska budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych w tym boiska do piłki ręcznej i plażowej i piłki siatkowej.

Szacunkowy kosztorys: 400.000 zł

PROJEKTY REJONOWE:

Rejon I:

- Dostosowanie parku sportowego „Wyzwolenie” do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej. 

ul. Leonarda 12

Opis projektu: Dostosowanie istniejącego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych z jednoczesnym podniesieniem bezpieczeństwa. Naprawa ogrodzenia, montaż furtki i bramy wjazdowej. Zainstalowanie karuzeli integracyjnej.

Szacunkowy kosztorys: 200.000 zł

Rejon II:

- Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 11.

ul. Szmidta 3

Opis projektu: Utworzenie miejsca sportu i rekreacji dla lokalnego środowiska. Wyposażenie boiska o ławki i bieżnię.

Szacunkowy kosztorys: 200.000 zł

Rejon III:

- „Tu bije serce osiedla – wspólne boisko do siatkówki plażowej Pioma 2019”

ul. Dmowskiego 38

Opis projektu: Utworzenie boiska do siatkówki plażowej wraz z niezbędnym doposażeniem. Wymiana nawierzchni parkingu przylegającego do planowanego boiska. Stworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej.

Szacunkowy kosztorys: 200.000 zł

Rejon IV:

- Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2.

ul. Kostromska 50

Opis projektu: Utworzenie miejsca do wykonywania ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu z użyciem specjalnie przystosowanych narzędzi sportowo-rehabilitacyjnych.

Szacunkowy kosztorys: 200.000 zł