BO 2015-2023

Podusmowanie wszystkich IX edycji Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim:

- zgłoszono łącznie 282 projektów,

- wybrano do realizacji 54 projektów.