BO 2015-2021

Podusmowanie wszystkich VII edycji Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim:

- zgłoszono łącznie 235 projektów,

- wybrano do realizacji 41 projektów.