BO 2015-2022

Podusmowanie wszystkich VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim:

- zgłoszono łącznie 264 projektów,

- wybrano do realizacji 48 projektów.