Przejdź bezpośrednio do treści

Aktualnie zgłoszone projekty

Projekt Nr 1 Ogólnomiejski : Nowe książki dla piotrkowian - zakup książek wspomagających naukę języków obcych

Projekt zakłada uzupełnienie księgozbioru Mediateki (Miejskiej Biblioteki im. Adama Próchnika) o nowości wydawnicze w zakresie nauki języków obcych, tj. zakup podręczników i lektur uproszczonych wspomagających naukę języków oraz e-booków. Projekt ma obejmować języki najczęściej zgłębiane przez mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego – język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski. W zależności od przyznanych środków możliwe jest poszerzenie listy o inne rzadziej wybierane obecnie języki, np. język rosyjski, język japoński itp. Proponowana lista księgozbioru zostanie opracowana po zbadaniu potrzeb we współpracy z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika oraz po konsultacjach z nauczycielami języków obcych w placówkach oświatowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Lokalizacja: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, Mediateka , Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 60.000, 00 zł 

.

Projekt Nr 2 Rejonowy : "Szczekanica Central Park" - II etap modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Tryb. (Rejon IV)

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy ulicy Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim utworzonego w ramach Projektu Obywatelskiego 2020 - miejsca do rekreacji i integracji dla mieszkańców Osiedla Szczekanica. Rozbudowany plac zabaw będzie bezpieczny, atrakcyjny, wszechstronnie rozwijający dzieci, młodzież i dorosłych oraz ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Osiedla. Rozbudowa placu zabaw przyczyni się również do większej integracji lokalnego środowiska.

Lokalizacja: ul. Rzeczna 3, Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt:projektu: 334.500,00 zł

.

Projekt Nr 3 Rejonowy : Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury (Rejon IV)

Projekt składał się będzie z dwóch obiektów. Pierwszy z nich zakłada ogrodzony plac zabaw dla psów, na którym zwierzę i jego właściciel będą mogli swobodnie spędzić czas, drugi to siłownia przeznaczona dla dzieci i dorosłych, gdzie przy użyciu drążków i innych elementów architektury sportowej, zainteresowani będą mogli poćwiczyć (street workout) . Inwestycja pozwoli zintegrować lokalną społeczność i efektywnie wykorzystać nieużywaną do tej pory przestrzeń miejską. Ogrodzenie psiego placu zabaw, pozwoli odseparować biegające czworonogi od osób ćwiczących na sąsiednim placu ćwiczeń. Całość zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą tj. ławkę, kosz i specjalistyczny kosz na psie odchody.

Lokalizacja: Obok DH Merkury Obręb 28, 2/265 Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 120.000, 00 zł 

.

Projekt Nr 4 Rejonowy "Świetlica Szczekanica" - Świetlica Osiedlowa dla Mieszkańców (Rejon IV)

PROJEKT WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ. 

.

Projekt Nr 5 ROD : Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana

Wymiana istniejącej sieci wodociągowej wykonanej rurą stalową o przekroju 2" i 2,5" na rurę PE 63 o łącznej długości 755 metrów w podziale na: 1. alejka 8 - 315 m 2. alejka 9 - 310 m 3. połączenie od al. 8 do alejki 11 - 130 m Przyłączenie działek (84 szt.) do nowo wybudowanej sieci przy użyciu rury PE 25 o łącznej długości około 250 metrów.

Lokalizacja: Rodzinny Ogród Działkowy Słoneczna Polana ul. Gęsia 32/34, Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 90.000,00 zł 

.

Projekt Nr 6 Rejonowy : Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. (Rejon II)

Projekt przewiduje budowę wyjątkowej trasy tj. specjalistycznego toru o falistej nawierzchni do jazdy jednośladem (rowerem lub hulajnogą). Tor zbudowany będzie z użyciem asfaltu lub innej nawierzchni pozwalającej na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji. W ramach projektu na odpowiednio przygotowanym terenie przewiduje się montaż toru zamkniętego w kształcie zbliżonym do elipsy odpowiednio ukształtowanego w sposób umożliwiający aby umożliwić rozpędzenie się i utrzymanie prędkości bez pedałowania. Elementy te można łączyć w dowolny sposób, możliwa jest dalsza rozbudowa o nowe elementy. Elementy to min. muldy, zakręty profilowane oraz tzw hopki. Tor stanie na terenie na którym znajduje się obecnie nieużywany teren porośnięty trawą. Nawierzchnia pod pumptrack o powierzchni ok: 2100 m², powierzchnia jezdna toru ok: 900 m² Na pumptracku dostępne są dwa tory, dla zaawansowanych i początkujących. Pierwszy z nich – flow truck – to propozycja bardziej doświadczonych rowerzystów z sekcją wyścigową (racing) oraz do skoków (flow). Przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności będą mieć od 50 do 170 cm wysokości. Dla młodszych użytkowników powstał osobny obiekt, tzw. easy track składający się z niewielkich przeszkód, od 40 do 60 cm. Pumptrack jest torem w całości wykonanym z materiałów naturalnych, takich jak ziemia i kamień, w związku z czym jest w pełni przyjazny dla środowiska. Dodatkowo sąsiadująco z torem utwardzenie z kostki betonowej o pow. 23 m kw., zamontowanie ławek, koszy i stojaków na rowery tak, aby można było chwilę odpocząć po jeździe (i przed następną oczywiście) lub doglądać swojej pociechy z komfortowej pozycji.

Lokalizacja: Dz. nr 346 ( przy Al. Kopernika ) Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 90.000,00 zł

.

Projekt Nr 7 Rejonowy : Budowa parkingu na ul. Wroniej (Rejon III)

Budowa ogólnodostepnego parkingu na części działki ewidencyjnej nr 1/15 za garazami. Inwestycja obejmuje wyczyszczenie terenu, ogrodzenie, utwardzenie nawierzchni. wyznaczenie miejsc parkingowych,(około 70 miejsc) oświetelnie wraz z odwodnieniem. 

Lokalizacja: Dz. nr 1/15 ul. Wronia, Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 340.000,00 zł 

.

Projekt Nr 8 Rejonowy : Plac zabaw na placu Litewskim ( Rejon I)

Projekt polega na budowie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw po północno-zachodniej stronie placu Litewskiego. Miejsce zabaw miałoby być ogrodzone i pokryte bezpieczną gumową nawierzchnią, która chroniłaby bawiących przed skutkami ewentualnych upadków. Do placu zabaw należałoby wybudować chodnik, który prowadziłby do furtki wejściowej. Na placu zabaw zainstalowane zostałyby różne zabawki, z których mogłyby korzystać zarówno młodsze, jak i starsze dzieci. Do dyspozycji bawiących się byłyby: - komplet huśtawek: huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka z zabezpieczeń dla młodszych dzieci (z oparciem) oraz huśtawka klasyczna (bez oparcia); - duży zestaw zabawowy domek, w skład którego weszłyby m.in. zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, przejścia po kładkach oraz tunel (podobny do zestawu, który zainstalowany został przy ul. Budki); - trampolina; - komplet dwóch huśtawek wagowych - mini-linarium - karuzela - zestaw drabinek - tablice edukacyjne, m.in. do gry w „kółko i krzyżyk” oraz nauki liczenia Obok placu zabaw należałoby zainstalować kilka ławek dla rodziców pilnujących swoje dzieci. Skład zabawek i elementów placu zabaw można modyfikować w zależności od przygotowanego kosztorysu całej inwestycji. Można byłoby także pomyśleć o zainstalowaniu jakieś atrapy kamery, która chroniłaby plac przed zapędami jego niszczenia przez chuliganów.

Lokalizacja: Plac Litewski , Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 280.000,00 zł 

.

Projekt Nr 9 Oświatowy : Bieżnia 3-torowa na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego

Projekt zakłada remont bieżni ze skocznią na boisku Szkoły Podstawowej nr 12. W ramach projektu wymieniona zostanie nawierzchnia bieżni zlokalizowanej wokół boiska głównego. Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów korzystających z obiektu sportowego, jak również potrzeby okolicznych mieszkańców, nieodzownym jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportów biegowych i skoków w dal. Jej budowa będzie służyła przede wszystkim do realizacji podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego. Istniejąca bieżnia, z której korzystają uczestnicy zajęć sportowych, to utwardzona ścieżka pełna kamieni - nie przystaje do obecnych standardów zarówno pod względem komfortu użytkowania jak i bezpieczeństwa. Uczniowie naszej szkoły corocznie przodują w rankingach sportowych w mieście i województwie, dlatego należy wspierać i rozwijać sukcesy poprzez stworzenie bezpiecznej bazy sportowej, która pozwoli doskonalić umiejętności sportowe oraz krzewić postawy prozdrowotne. Projekt remontu uwzględnia roboty pomiarowe z wykonaniem nawierzchni syntetycznej wraz z liniami w wersji 3 torowej, o długości 275 m. Szczegółowa specyfikacja elementów niezbędnych do przygotowania projektu wyszczególniona została w załączeniu.

Lokalizacja: ul. Belzacka 104, Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 369.886,17 zł

.

Projekt nr 10 Oświatowy : "Z lekkoatletyką za pan brat"

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół boiska piłkarskiego znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim: - w miejscu zniszczonej bieżni lekkoatletycznej budowa nowej bieżni okólnej z bieżnią prostą 60 m z poliuretanu i koła do pchnięcia kulą, - wyposażenie kompleksu lekkoatletycznego w piłkochwyty za bramkami, w próg do pchnięcia kulą, oraz małą architekturę - montaż na boisku wielofunkcyjnym bramek do piłki ręcznej. Niezbędnym elementem powstającego kompleksu będzie modernizacja ogrodzenia boiska od strony ul. Działkowej i bloków osiedla Wyzwolenia.

Lokalizacja: ul. Szmidta 3, Piotrków Trybunalski 

Szacunkowy koszt projektu: 374.000,00 zł 

.

Projekt Nr 11 Oświatowy : Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8

Projekt dotyczy placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 – montażu nowych urządzeń do zabawy i rekreacji oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod nimi. Budynek przedszkola usytuowany jest na działce o powierzchni ok. 4717 m2, ok. 2000 m2 zajmuje ogród przedszkolny. Projekt zakłada: - stworzenie miejsca do wspólnego, aktywnego spędzania czasu przez rodziny z dziećmi; - poprawę kondycji fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; - rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej najmłodszych; - możliwość udostępnienia obiektu dla Rady Osiedla Wyzwolenia; 1. Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw. 2. Demontaż istniejących urządzeń. 3. Przygotowanie terenu pod montaż nowych urządzeń. 4. Analiza ofert firm zajmujących się wyposażeniem placów zabaw oraz nawierzchnią pod nimi. 5. Wybranie najkorzystniejszej oferty. 6. Przygotowanie bezpiecznej nawierzchni i montaż wybranych urządzeń.

Lokalizacja: ul. Broniewskiego 3, Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 116.400,00 zł

.

Projekt Nr 12 Ogólnomiejski: Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich i wolno żyjących, chipowanie.

Projekt zakłada pełne finansowanie zabiegów sterylizacji (kastracji) i chipowania psów i kotów właścicielskich, a także kotów wolno żyjących, we współpracy z wyznaczonymi placówkami weterynaryjnymi na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zabieg powinien objąć: - ocenę stanu zdrowia zwierzęcia przed zabiegiem, w tym badanie krwi w przypadku zwierząt starszych lub wymagających diagnostyki, - drobne leczenie w przypadku kotów wolno żyjących, - wykonanie zabiegu kastracji (kastracja, czyli zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu wycięciu gonad. W przypadku kocurków polega na usunięciu jąder, a u kotek – wycięciu jajników i macicy.), - założenie szwów rozpuszczalnych, - zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia się z narkozy, - podanie antybiotyku o przedłużonym działaniu, leku przeciwbólowego, - odrobaczenie i odpchlenie kotów wolno żyjących - wszczepienie chipa i zarejestrowanie go w międzynarodowej bazie zwierząt safe animal. Projekt uwzględnia także akcję edukacyjno – informacyjną mającą na celu uświadomienie mieszkańcom gminy Piotrków Trybunalski, jakie korzyści dla zdrowia zwierząt niesie zabieg kastracji oraz w jaki sposób projekt przekłada się na ograniczenie bezdomności i cierpienia zwierząt, a także ograniczanie wydatkowania środków publicznych utrzymanie schronisk. Akcja może być przeprowadzana za pomocą mediów społecznościowych, za pośrednictwem lokalnych organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt.

Lokalizacja: Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 20.000,00 zł

.

Projekt Nr 13 Rejonowy : Miejska Stacja Napraw Rowerów (Rejon I)

Pomysł na zainstalowanie samoobsługowych stacji naprawy rowerów rozmieszczonych na terenie miasta wzdłuż ścieżek rowerowych

Lokalizacja: 1. Przy ulicy Spacerowej i Rolniczej (parking), Piotrków Trybunalski, 2. Skwer przy ulicy Witosa i ulicy Wolborskiej, Piotrków Trybunalski, 3. Skwer przy ulicy Wyzwolenia i ulicy Sulejowskiej(rowery miejskie), Piotrków Trybunalski, 4. ul. Topolowa 26 (rowery miejskie), Piotrków Trybunalski 

Szacunkowy koszt projektu: 44.000,00 zł

.

Projekt Nr 14 Rejonowy : Parking na Osiedlu Armii Krajowej (Rejon III)

Wykonanie parkingu na osiedlu Armii Krajowej. Osiedle jest intensywnie zabudowane budynkami wielorodzinnymi, o dużym zagęszczeniu mieszkańców, a co za tym idzie, brakuje miejsc parkingowych, które niestety powstają na dziko w różnych nieodpowiednich miejscach. Nawierzchnia parkingu wykonana z płyt ażurowych. Stanowiska oddzielone od siebie kostką betonową dla ułatwienia komunikacji pieszej. Płyty ażurowe wypełnione kruszywem, będą tworzyły powierzchnię czynną z naturalnym obiegiem wody, zatrzymując ją na miejscu. To rozwiązanie estetyczne ale i ekologiczne, wspierające małą retencję w mieście. Nie potrzeba wykonywać dodatkowego odwodnienia. Parking o następujących rozmiarach: 16m/34m/13m/13m/20m, o powierzchni ok 520 m2, pomieści ok 26 samochodów osobowych (w załączeniu mapka). Wokół parkingu zostanie nasadzona roślinność izolacyjna pełniąca rolę również estetyczną.

Lokalizacja: Działka narożna po stronie południowo wschodniej między ul. Dmowskaiego, a ul. Żelazną

Szacunkowy koszt projektu: 116.600,00 zł

.

Projekt Nr 15 Rejonowy : Czyste i zielone Osiedle Piastowskie (Rejon II)

Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie części Osiedla Piastowskiego w rejonie budynku przy ul. Piastowskiej 9, z postawieniem zabudowanej pergoli na kosze na śmieci (dla budynku mieszkalnego Piastowska 9), uporządkowaniem zieleni istniejącej i nowymi nasadzeniami zieleni w obrębie działki 299/2 oraz 300/5 (obręb 22). Projekt miałby poprzez redukcję zaśmiecenia związaną z regularnym przepełnianiem ogólnodostępnych koszy na śmieci, oraz wprowadzenie atrakcyjnych nasadzeń roślinności, bezpośrednio wpłynąć na poprawę jakości przestrzeni w rejonie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zgodnie z wytycznymi Budżetu Obywatelskiego dotyczy on zadań miasta z zakresu utrzymania czystości i porządku. Pergola miałaby pomieścić pojemniki na odpady (do selektywnej zbiórki). Powinna być zamykana na klucz, w celu uniemożliwienia wyrzucania śmieci przez osoby postronne (liczni użytkownicy hali targowej) oraz dla zabezpieczenia przed rozrzucaniem śmieci po całym osiedlu. Dodatkowo istniejąca zieleń wymaga uporządkowania i pielęgnacji ze względu na zły stan. Konieczne jest również uregulowanie zieleńców we wskazanych miejscach (ograniczenie niskimi krawężnikami, i uporządkowanie gruntu). Wskazane są również nasadzenia nowej zieleni ozdobnej (krzewów, kwiatów) oraz nowych trawników w miejscach wskazanych na mapie.

Lokalizacja: Piastowska 9, Piotrków Trybunalski, 

Szacunkowy koszt projektu: 35.000,00 zł

.

Projekt Nr 16 ROD : Punkt poboru czystej wody "Źródełko"

Projekt obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego obejmującego następujące zagadnienia: 1. Zlecenie wykonania projektu technicznego zgodnie wydanymi warunkami technicznymi dla celów projektowych wykonania przyłącza wodociągowego. 2.Wykonanie prac budowlanych dla punktu czerpalnego czystej wody dla potrzeb społeczności na terenie ROD im. Marii Konopnickiej ul. Kasztanowa 36. 3.Wykonanie prac budowlanych dla punktu hydrantowego dla potrzeb przeciwpożarowych terenu ogrodu i przylegających działek na ul. Kasztanowej.

Lokalizacja: Rodzinny Ogród Działkowy im.Marii Konopnickiej ul.Kasztanowa 36, Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 26.500,00 zł

.

Projekt Nr 17 Oświatowy : Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 13. Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejsce istniejącego asfaltowego, z ogrodzeniem typowym do piłki nożnej o wymiarach 40 x 20 z bramkami i ławeczkami oraz możliwością zaadaptowania do projektu stojących już słupów do koszykówki. Jak również zagospodarowanie części zieleni za szkołą i budowę 88m bieżni czterotorowej, skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem oraz rzutni do pchnięcia kulą.

Lokalizacja: ul. Dmowskiego 11, Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 351.000,00 zł

.

Projekt Nr 18 Oświatowy: Bezpieczeństwo wokół nas. Monitoring wizyjny w ZSP nr 2 i jego najbliższym otoczeniu (boisko wielofunkcyjne, strefa street workout i plac zabaw).

Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju miasta i dla dobrej jakości życia oraz umożliwienie mieszkańcom pełnego uczestnictwa w życiu wspólnoty to podstawowe cele statutowe Miasta Piotrków Trybunalski. Cele te są realizowane między innymi z pomocą jednostek oświatowych – takich jak Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2. Projekt zakłada utworzenie nowoczesnego monitoringu wizyjnego obejmującego budynek szkoły, boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną, strefę Street workout, plac zabaw i tereny przyległe. W ramach projektu zostanie zamontowanych 16 kamer sieciowych w budynku szkoły (korytarze, wejście główne) oraz 16 kamer zewnętrznych (boisko, siłownia plenerowa, strefa Street workout i plac zabaw). Powstanie również centrum nadzoru monitoringu w tzw. serwerowni, gdzie będzie zamontowany rejestrator i 2 monitory. Nowoczesny monitoring podniesie poziom bezpieczeństwa w placówce wokół niej oraz zwiększy zaufanie do niej. Będzie znakomitym dopełnieniem powstałego niedawno kompleksu rekreacyjno-sportowego w naszej placówce.

Lokalizacja: ul. Dmowskiego 38 Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 35.529,14 zł

.

Projekt Nr 19 Oświatowy : Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 8/12

Głównym założeniem projektu jest modernizacja boisk do gier zespołowych położonych przy SP nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Próchnika 8/12. Istniejące już boiska do piłki nożnej i siatkówki mają zniszczoną i nierówną powierzchnię asfaltową, mocno zużytą na skutek eksploatacji nie tylko przez uczniów szkoły (wcześniej SP nr 14 i Gimnazjum nr 4), ale i innych mieszkańców osiedla. Konieczna jest zatem wymiana nawierzchni z asfaltowej na syntetyczną poliuretanową oraz wyposażenie boisk w niezbędny sprzęt i akcesoria, np. siatki do bramek, słupki do siatkówki, siatki antywandalowe, piłko-chwyty. Ponadto zainstalowane dotychczas bramki wymagają renowacji. Aby boisko było w pełni bezpieczne i funkcjonalne należy pokryć je następującą nawierzchnią: piłka ręczna: nawierzchnia sztuczna poliuretanowa typu (8+8) Ze względów estetycznych wskazane jest wykorzystanie nawierzchni kolorowej. Niezbędny jest również montaż ławek i koszy na śmieci. planując boisko pełnowymiarowe, czyli 40x20 m plus po 2 m na strefę ochronną, czyli 44x22m2=968m2

Lokalizacja: ul. Próchnika 8/12 Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 358.158,00 zł

.

Projekt Nr 20 Ogólnomiejski : Rozświetlmy nasze miasto. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego zasługują na włączenie oświetlenia ulicznego w nocy.

Po licznych konsultacjach i rozmowach z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego, , którzy mają dość piotrkowskich ciemności na ulicach naszego miasta, składam projekt budżetu obywatelskiego wraz z wymaganymi podpisami, dotyczący przywrócenia nocnego oświetlenia na piotrkowskich ulicach, celem poprawienia bezpieczeństwa i komfortu osób przemieszczających się na terytorium miasta w godzinach nocnych. Projekt jest ogólnomiejski, stanowiący głos mieszkańców w zakresie oceny działań podejmowanych przez włodarzy miasta. Dzięki mobilizacji i zaangażowaniu każdego z nas, możemy spowodować, że uda się zaspokoić ważny aspekt funkcjonowania każdego człowieka - poczucie komfortu oraz poczucie bezpieczeństwa. Niejednokrotnie zarówno piesi jak , i kierowcy niepewnie poruszają się po drogach z powodu ciemności. Przesunięte środki z budżetu obywatelskiego w zdecydowany sposób poprawią bezpieczeństwo i komfort życia ludzi.

Lokalizacja: Miasto Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 600.000,00 zł

.

Projekt Nr 21 Ogólnomiejski : Budowa instalacji fotowoltaicznej w Piotrkowie Trybunalskim w celu pozyskania energii elektrycznej do oświetlenia nocnego ulic miasta

Realizacja projektu budowa instalacji fotowoltaicznej w Piotrkowie Trybunalskim ma na celu pozyskanie taniej i ekologicznej energii elektrycznej przeznaczonej do oświetlenia nocnego ulic miasta. Wychodząc naprzeciw trudnościom finansowym miasta, efektem którego jest celowe wyłączanie i oświetlenia ulic , grupa mieszkańców postanowiła zaproponować budowę instalacji fotowoltaicznej. Instalacja, jako ekologiczne źródło prądu, powinna zaspokoić częściowe zapotrzebowanie na oświetlenie ulic. Po analizie stwierdzamy, ze projekt jest zgodny z § 4 ust. 1 punkt 2, 3 i 4 Uchwały Nr VI/75/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019, która dotyczy bezpieczeństwa, ochrony środowiska, dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, utrzymania czystości i porządku. Wykorzystanie środków w sposób proponowany przez wnioskodawcę, zaowocuje poprawą ww. elementów życia mieszkańców. Proponowanym alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie kwoty budżetu obywatelskiego jako wkładu własnego do projektu unijnego lub projektu Funduszy Ochrony Środowiska, co pozwoli pomnożyć zainwestowane 600 000 zł do kwoty sięgającej nawet 3 000 000 zł. Zakładamy, że długość procesu inwestycyjnego i ewentualnego uczestnictwa w pozyskaniu środków zewnętrznych, pociągnie za sobą wydłużenie realizacji projektu ponad jeden rok budżetowy zgodnie z § 5 ust. 1 Uchwały Nr VI/75/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019.

Lokalizacja: Dachy obiektów będących w zarzązaniu i zasobach miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1. SP Nr 2 ul. Kostromska 50 2. ZSP Nr 2 ul Dmowskiego 38

Szacunkowy koszt projektu: 600.000,00 zł

.

Projekt Nr 22 ROD : Przebudowa kanału odpływowego wód deszczowych na terenie działek od ujścia rowu R-3 do granicy ogrodów. (Rod Stokrotka)

Projekt powinien przewidzieć rozbudowę kanału (Strawki) od wyjścia rowu R-3 do ul. Dworskiej poprzez nadanie mu odpowiednich wymiarów i spadków zapewniających potrzeby hydrauliczne dla odpływu wód z Logistyki, rowów przydrożnych, CPN Orlen i trasy autostrady A-1. Na proponowanym odcinku kanał winien mieć umocnienia sztywne (betonowe).

Lokalizacja: ul. Belzacka 180 Piotrków Trybunalskie ROD Stokrotka

Szacunkowy koszt projektu:100.000,00 zł

.

Projekt Nr 23 Rejonowy : Stacja roweru publicznego - "Hala Targowa - Urząd Miasta" (Rejon II)

Projekt ma na celu utworzenie dodatkowej stacji Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w systemie NextBike, w rejonie Urzędu Miasta i hali targowej. Stacja miałaby mieć minimum 10 stanowisk dla rowerów. Zlokalizowana powinna być na rogu ulicy Sienkiewicza i Pasażu Rudowskiego (w sąsiedztwie kiosku "Ruchu" przy ulicy. Miejsce to jest dogodne ze względu na dużą szerokość chodnika. Stacja nie utrudniałaby ruchu pieszych. Inwestycja miałaby objąć montaż stacji wraz z rowerami i jej obsługę. Jest to projekt z zakresu dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego" a także sportu i rekreacji.

Lokalizacja: Sienkiewicza, Rudowskiego, Piotrków Trybunalski, Działka 298/6, 304/31

Szacunkowy koszt projektu: 50.000.00 zł

.

Projekt Nr 24 Rejonowy: Tężnia na Wierzejach (Rejon II)

Projekt „Tężnia na Wierzejach” jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska i promocji zdrowia. Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnej tężni solankowej na osiedlu Wierzeje – najbardziej zanieczyszczonym smogiem osiedlu domów jednorodzinnych w Piotrkowie Trybunalskim. Wybudowanie tężni solankowej na osiedlu Wierzeje będzie pomocą i ratunkiem dla zanieczyszczonych układów oddechowych mieszkańców, co po okresie pandemii, spowodowanej covid-19, nabiera całkiem nowego znaczenia. Tężnia solankowa to konstrukcja z drewna, pokryta gałązkami tarniny, na które z góry spływa solanka, wytwarzając specyficzny mikroklimat. Przebywając w bezpośredniej okolicy solankowego areozolu człowiek oczyszcza i regeneruje układ oddechowy, a przy okazji i cały organizm. Budowla będzie dla mieszkańców także miejscem spotkań i zacieśniania więzów między lokalną społecznością. Tężnia to także dowód na troskę miasta o zdrowie mieszkańców i widoczny element walki Piotrkowa Trybunalskiego ze smogiem. Proponuję budowę tężni w stylu zadaszonej altanki, takiej jak tężnia na osiedlu Budowlanych w Bełchatowie (Zdjęcie tężnia w Bełchatowie) Przy tężni ustawione zostaną ławki, a teren może (ale nie musi) zostać oświetlony i monitorowany. Usytuowanie tężni tuż obok ścieżki rowerowej spowoduje, teren ten nabierze atrakcyjnośći i będzie często odwiedzany przez różne grupy mieszkańców.

Lokalizacja: 1. ul. Daleka obręb 18, 2. ul. Jeziorna 39 obok kościoła 3. . ul. Jeziorna na pętli

Szacunkowy koszt projektu: ok. 20.000,00 zł

.

Projekt Nr 25 Ogólnomiejski : Tężnie Trybunalskie

Projekt „Tężnie Trybunalskie” jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska i promocji zdrowia. Projekt zakłada wybudowanie 3 ogólnodostępnych tężni solankowych w rożnych częściach Piotrkowa Trybunalskiego (w przypadku przekroczenia kosztów - projekt może zostać zredukowany do 2 tężni. Lokalizacja do uzgodnienia. Preferowane miejsca wskazane w Projekcie). Wybudowanie tężni solankowych będzie pomocą i ratunkiem dla zanieczyszczonych układów oddechowych mieszkańców, co po okresie pandemii, spowodowanej covid-19, nabiera całkiem nowego znaczenia. Tężnia solankowa to konstrukcja z drewna, pokryta gałązkami tarniny, na które z góry spływa solanka, wytwarzając specyficzny mikroklimat. Przebywając w bezpośredniej okolicy solankowego areozolu człowiek oczyszcza i regeneruje układ oddechowy, a przy okazji i cały organizm. Budowla będzie dla mieszkańców także miejscem spotkań i zacieśniania więzów między lokalną społecznością. Tężnia to także dowód na troskę miasta o zdrowie mieszkańców i widoczny element walki Piotrkowa Trybunalskiego ze smogiem. Proponuję budowę tężni w stylu zadaszonej altanki, takiej jak tężnia na osiedlu Budowlanych w Bełchatowie (Zdjęcie tężnia w Bełchatowie) Dopuszczalne są także inne formy i kształty budowli - w zalezności od kosztów, czy miejsca ustawienia tężni. Przy tężni ustawione są ławki, a teren może (ale nie musi) zostać oświetlony i monitorowany. Tężnie ustwione zostaną na terenach zielonych (parki, skwery), tworząc zielone azyle na terenie miasta

Lokalizacja: 1. Park Kardynała S.Wyszyńskiego 2. Park św. Jana Pawła II 3. oś. 800-lecia skwer osiedlowy 4. Park J.Poniatowskiego 5. Park Pl. Niepodległości

Szacunkowy koszt projektu: 60.000,00 zł ( projekt i realizacja (opcjonalnie monitoring) jednej tężni - koszt ok. 20.000,00 zł. Projekt zakłada wybudowanie 3 tężni.)

.

Projekt Nr 26 Ogólnomiejski : Plac zabaw dla dzieci z boiskiem i siłownią ( Pomiędzy ulicą Podmiejska a Zawodzie)

Plac zabaw dla dzieci z boiskiem sportowym do gry w piłkę nożną i koszykówkę oraz siłownia plenerowa.

Lokalizacja: Pomiędzy ulicą Podmiejska a Zawodzie, część działki nr 213

Szacunkowy koszt projektu: 310.000,00 zł

.

Projekt Nr 27 Ogólnomiejski : Budowa ścieżki wokół zbiornika Bugaj - etap III

Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej od strony wschodniej wraz z wyposażeniem w małą architekturę. Elementy projektu to: Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj. Wytyczenie ciągu rowerowego oraz odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome, wzdłuż terenów zielonych wschodniego brzegu Zbiornika Bugaj. Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wschodniego brzegu ( wzdłuż ul. Żeglarskiej) Zbiornika Bugaj . Wykonanie elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze oraz punkty odpoczynku na trasie wyposażonych w zadaszone wiaty wraz z stolikami, ławkami, koszami, stojakami na rowery. Oznakowanie pionowe i poziome całości inwestycji. Oświetlenie ścieżki.

Lokalizacja: teren wokół Zbiornika Bugaj, Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 600.000,00 zł

.

Projekt Nr 28 Oświatowy : Wysportowany i szczęśliwy przedszkolak

Projekt zakłada zorganizowanie na terenie Przedszkola Samorządowego nr 12 przy ulicy Włókienniczej 7 dużego placu zabaw. Wnioskujemy o zbudowanie : piaskownicy lub jej odnowienie, zjeżdżalni dla najmłodszych bujaka, dużego zestawu urządzeń, karuzeli, huśtawki potrójnej z 2 siedziskami i gniazdem do bujania.

Lokalizacja: Przedszkole Samorządowe nr 12, Włókiennicza 7, Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 95.000,00 zł

.

Projekt Nr 29 Rejonowy : Remont ulicy Jeziornej – etap I (Rejon II)

Zakres projektu obejmuje I etap remontu ulicy Jeziornej od ulicy Łowieckiej do ul. w Świeżej ramach planuje się: a) przygotowanie koncepcji projektowej, b) przygotowanie dokumentacji projektowej – I etap, c) remont ulicy Jeziornej na odcinku od ul. Łowieckiej do ulicy Świeżej na odcinku ok. 200 m wraz z wymaganymi pracami w zakresie infrastruktury.

Lokalizacja: ul. Jeziorna, Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 340.000,00 zł

.

Projekt Nr 30 ROD : Modernizacja oświetlenia na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Magnolia”

Zakres projektu obejmuje remont 17 lamp oświetleniowych na terenach ROD Magnolia.

Lokalizacja: ul. Eryka 5 Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 100.000,00 zł

.

Projekt Nr 31 Ogólnomiejski : Serca na nakrętki

Serca na nakrętki, to projekt, który ma na celu mobilizować mieszkańców do zachowań ekologicznych oraz do utrzymania czystości i porządku w mieście, a przede wszystkim zwrócić uwagę mieszkańców, jak w prosty sposób, poprzez recykling, można wspierać chorych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta oraz instytucje i placówki zajmujące się opieką nad takimi osobami. Wsparciem objęte zostanie też Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Serca te to estetyczne, metalowe pojemniki, w kolorze czerwonym lub dostosowanym do otoczenia. Umieszczone zostaną w ogólnodostępnych miejscach, by mieszkańcy mogli wrzucać zebrane nakrętki plastikowe. Każde serce będzie posiadało swój numer - 1 - Mediateka, 2 - Park im. Jana Pawła II, 3 - na ul. Łódzkiej, 4 - w pobliżu DH Merkury. Nakrętki zebrane w lokalizacji nr 1 będą przekazywane na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim, a nakrętki z pozostałych lokalizacji dla osób potrzebujących np. wymagających leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu specjalistycznego, wyjazdów na turnusy, itp. Osoba taka będzie wyłaniana raz na pół roku przez specjalną komisję, do której wcześniej można będzie nadsyłać zgłoszenia. Wybrana osoba będzie zobowiązana do opróżnienia kontenerów, po wcześniejszej informacji od komisji. Ponadto na koniec półrocza powinna przedstawić w jakiej ilości (w kg) i w jakiej wysokości (zł) uzyskała pomoc z przekazanych nakrętek. Informacja ta będzie podawana do publicznej wiadomości.

Lokalizacja: 1. Mediateka 800-Lecia, 2. Park im. Jana Pawła II 3. . Plac przy DH Merkury 4. Skwer w pobliżu PSS Społem 

Szacunkowy koszt projektu: 15.000,00 zł

.

Projekt Nr 32 Rejonowy : Instalacja oświetlenia na skateparku (Rejon III)

Głównym założeniem projektu jest instalacja oświetlenia przy istniejącym już skateparku w 4 lampy solarne (ewentualnie LED'owe) umożliwiające wykorzystanie obiektu również po zachodzie słońca (wiosna, jesień).

Lokalizacja: Skatepark ul. Czesława Niemena , Piotrków Trybunalski

Szacunkowy koszt projektu: 80.000,00 zł

.

Projekt Nr 33 Rejonowy : Południowa Strefa Relaksu — miejsce do wypoczynku na Osiedlu "Południe". (Rejon III)

Projekt obejmuje zorganizowanie miejsca do wypoczynku, spacerów i rekreacji dla mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a w szczególności zamieszkujących czy odwiedzających południowo-zachodnią część miasta. Jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców, którzy potrzebują miejsca gdzie mogliby odpocząć, bezpiecznie pospacerować, spędzić czas w otoczeniu zieleni. Do realizacji projektu przewidziano teren zielony zlokalizowany pomiędzy ulicami Kostromską, W. Sikorskiego i J. Iwaszkiewicza, w obrębie działania Rady Osiedla „Południe". Teren ten w naturalny sposób jest częścią osiedla, gdzie administruje TBS i Spółdzielnie Mieszkaniowe „Barbórka" oraz PSM. W ramach projektu przewidziane jest wykonanie alejki (ok.300m.) o nawierzchni mineralnej, zakup i ustawienie ławeczek (szt.13), koszy na śmieci (szt.7) a także nasadzeń drzew i krzewów. W projekcie została wykorzystana już istniejąca zieleń w postaci żywopłotu oddzielającego skwer od al. Sikorskiego, oraz zasadzonych wcześniej sosen czarnych i brzóz brodawkowatych. Ponadto zaplanowano dodatkowe, ozdobne nasadzenia w postaci: klonu zwyczajnego (odmiana kulista), wiśni osobliwych "Umbraculifera", jaśminowców wonnych a także lilaków pospolitych. Projekt przewiduje również rabaty z krzewów ozdobnych: weigeli „Red Prince" i tawuły japońskiej „Goldflame" oraz forsycji i pięciorników „Goldstar". Skwer pięknie wpisze się w otaczającą zabudowę i wpłynie na funkcjonalność i estetykę tego miejsca.

Lokalizacja: pomiędzy ulicami Kostromską, W. Sikorskiego i J. Iwaszkiewicza

Szacunkowy koszt projektu: 61.900,00 zł

.

Projekt Nr 34 Rejonowy : Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS nr 7 w Piotrkowie Tryb. od ul. R. Dmowskiego do Przedszkola (Rejon III)

Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS nr 7 w Piotrkowie Tryb. od ul. R. Dmowskiego do Przedszkola

Lokalizacja: ul. Dmowskiego - ul. Poprzeczna -

Szacunkowy kostz projektu: 240.000,00 zł