Budżet Obywatelski 2016

Uchwała Nr VII/74/15 z dnia 25 marca 2015r. 

Zarządzenie nr 205 z dnia 13 maja 2015 r.  

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 1.200.000,00 złotych .

Projekty rejonowe, 4 rejony każdy po 300.000 zł

Zgłoszono 37 projektów: Rejon I – 11, Rejon II – 9, Rejon III – 9, Rejon IV – 8

Liczba projektów poddanych pod głosowanie: 22

W głosowaniu oddano 2113 głosów.

Wszystkie zgłoszone projekty:

1. Aleja Concordii aleją sportu”.

2. Zagospodarowanie terenu przyległego do Wspólnoty Mieszkaniowej nr 70 przy ul. Topolowej 16/20a bl. nr 3.

3. Plac zabaw przy osiedlowym kąciku rekreacyjno – zabawowym dla dużych i małych.

4. Budowa Parkingu -Szpital Rakowska.

5. Bezpieczeństwo mieszkańców - budowa chodnika dla pieszych przy ulicy Nowowiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

6. Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

7. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż bloku przy ulicy Topolowej 16/20, chodnika przy szczycie bloku nr 3 i 4 aż do końca placu zabaw, oraz oświetlenia powyższego odcinka chodnika.

8. Rozbudowa boiska i wzbogacenie jego infrastruktury przy III LO w Piotrkowie Trybunalskim oraz terenu przyległego.

9. Mini parkingi rowerowy przy przystankach autobusowych na osiedlu ”Południe”.

10. Remont chodnika przy ulicy Dmowskiego 38.

11. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Modrej, Grażyny i

12. Toaleta publiczna na miarę XXI wieku przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego.97-300 Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej 9. Dla osób niepełnosprawnych.

13. Rozbudowa i naprawa placu zabaw.

14. „Plac zabaw BAJKA”.

15. Całodobowa toaleta przy parku Poniatowskiego.

16. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 imienia Polskich Olimpijczykóww Piotrkowie Trybunalskim.

17. Wykonanie zabezpieczenia nieruchomości położonych przy skrzyżowaniu ulic Białej oraz Lelewela przed zalewaniem przez wody opadowe.

18. Cyklodrom – boisko wielofunkcyjne (do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa).

19. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 11.

20. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim.

21. Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 11.

22. Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej oraz modernizacja boiska sportowego przy ul. Zawiłej na Osiedlu Wierzeje.

23. Bezpiecznie pieszo lub rowerem ul. Żelazną z centrum na skraj miasta”.

24. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Ludowej.

25. Pomyślmy o tych starszych i o tych młodych.

26. Plac zabaw ze strefą maluch oraz miejsce rekreacji na osiedlu Wyzwolenia.

27. Nasze dzieci naszą przyszłością” „Kącik małego piłkarza”.

28. Zatoki postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Sygietyńskiego.

29. „Park sportowy Wyzwolenie” -miejska przestrzeń sportu, rekreacji i wypoczynku dla różnych grup wiekowych, promująca aktywny i zdrowy tryb życia połączony z integracją społeczną.

30. Dojazd do osiedla „Sadowa” od ulicy Łódzkiej.

31. Rozwój infrastruktury służącej rekreacji na terenie osiedla Słowackiego Północ.

32. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie osiedla „Belzacka” (rejon Kotarbińskiego – Paderewskiego).

33. Wykonanie murali o tematyce nieistniejących już budowli historycznych Piotrkowa.

34. Pasjonaci – od pasji do miejsc pracy”.

35. Parking osiedlowy.

36. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 11.

37. Dywanik asflatowy pomiędzy skrzyżowaniem ul. Moszczenicka/Witosa, a końcem ulicy Witosa (za trasą S8).

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

Rejon I:

- Park sportowy „Wyzwolenie” -miejska przestrzeń sportu, rekreacji i wypoczynku dla różnych grup wiekowych, promująca aktywny i zdrowy tryb życia połączony z integracją społeczną.

ul. Leonarda 12/14

Opis projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego. Modernizacja istniejącego podłoża asfaltowego. Wykonanie zabezpieczenia siatką wysoką, montaż bramek, koszy oraz słupków i siatek do odpowiednich dyscyplin. Montaż bramek dla kibiców, a także wyrównanie terenu celem jego zagospodarowania (posianie trawy, posadzenie roślin ozdobnych). 

Szacunkowy kosztorys: 300.000 zł

Rejon II:

- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 imienia Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim.

ul. Krakowskie Przedmieście 13

Opis projektu: Modernizacja boiska: przebudowanie aktualnego boiska asfaltowego do stanu wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.

Szacunkowy kosztorys: 300.000 zł

Rejon III:

- Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 11.

ul. Dmowskiego 11

Opis projektu|: Wymiana nawierzchni boiska, remont ogrodzenia, wyposażenie boiska w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych.

Szacunkowy kosztorys: 280.000 zł

Rejon IV:

- Rozbudowa boiska i wzbogacenie jego infrastruktury przy III LO w Piotrkowie Trybunalskim oraz terenu przyległego

Al. Armii Krajowej 17

Opis projektu: Budowa boiska do piłki siatkowej, naprawa bieżni oraz ławeczek wokół boiska do piłki nożnej, modernizacja piłkochłonów, zakup farby bitumicznej niezbędnej do rozrysowania linii na boisku do piłki koszykowej, budowę boiska oraz zakup sprzętu do badmintona, zakup siłowni zewnętrznej oraz jej zamontowanie, zakup i montaż stołów do tenisa stołowego oraz położenie kostki brukowej na placu łączącym budynek szkoły z boiskiem. 

Szacunkowy kosztorys: 262.000 zł