Przejdź bezpośrednio do treści

Budżet Obywatelski 2021

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2021

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2021 reguluje Uchwała Nr VI/75/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 2435) zmieniona uchwałami: Nr XI/172/19 z dnia 25 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. Poz. 5545), Nr XVII/281/20 z dnia 26 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. Poz. 1772) oraz Zarządzenie nr 267 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 05 sierpnia 2020 r. 

Do pobrania TUTAJ.  

(Uchwały i Zarządzenie)

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 Suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. wynosi 2.434.000,00 złotych w podziale: 

  • projekty rejonowe : 340 tys. zł (na każdy rejon),
  • projekt ogólnomiejski : 600 tys. zł,
  • projekt oświatowy: 374 tys. zł,
  • projekt rodzinnych ogrodów działkowych : 100 tys. zł. 

 Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą dotyczyć spraw z zakresu: 

  1. sportu, rekreacji, kultury, oświaty; 
  2. bezpieczeństwa i ochrony środowiska; 
  3. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
  4. wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię cieplną; 
  5. remontu obiektów użyteczności publicznej.

Projekt musi dotyczyć zadania Miasta, realizowanego na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.