Budżet Obywatelski 2018

Uchwała Nr XXXIX/496/17 z dnia 31 maja 2017r. 

Zarządzenie nr 273 z dnia 30 czerwca 2017r. 

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 1.200.000,00 złotych .

Projekty rejonowe, 4 rejony każdy po 200.000 zł, projekt ogólnomiejski 400.000 zł

Zgłoszono 27 projektów: Rejon I – 5, Rejon II – 6, Rejon III- 5, Rejon IV – 5, Ogólnomiejski – 6

Liczba projektów poddanych pod głosowanie: 16

2018 W głosowaniu oddano 6838 głosów .

Wszystkie zgłoszone projekty:

1. Plac zabaw bez barier – doposażenie istniejących już placów zabaw o urządzenia służące integracji osób niepełnosprawnych i dzieci zdrowych

2. Siłownia w Parku Poniatowskiego.

3. Modernizacja chodników wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Żelaznej.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne w Piotrkowie Trybunalskim

5. Tężnia solankowa dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

6. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta, poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Leśnej

7. Projekt rejonowy Plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 11.

8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gęsiej.

9. Miejsca parkingowe Kobyłeckiego.

10. Park „Łódzka”.

11. Stworzenie sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

12. " Projekt rejonowy, dotyczący odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni użytkowej przy blokach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

13. Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kostromska 50 (siedziba byłego Gimnazjum nr 5

14. „Pocałuj i jedź" — bezpieczna strefa pożegnań i powitań dla Dziecka i Rodzica.

15. Modernizacja istniejącego miejskiego placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 Piotrkowie Tryb.

16. Strefa rekreacji „Street Workout Park Wyzwolenie”

17. Biblioteka bliżej człowieka – stworzenie strefy rekreacji przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

18. Plac zabaw przy ul. Czarnej.

19. Skwer Dzikich Róż na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego.

20. Ciąg pieszo - rowerowy przy ulicy Juliusza Słowackiego

21. Ściana wspinaczkowa — wewnętrzny, w pełni profesjonalny obiekt do wspinaczki rekreacyjnej i sportowej w Piotrkowie Trybunalskim

22. Naprawa ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza (od bl. ul. przy Kostromskiej 72 do przychodni przy ul. Dmowskiego 47).

23. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj — etap I.

24. Budowa parkingu przy Parafii pw. św. Alberta oraz utwardzenie części ulicy Rusałki.

25. Parkingi na osiedlu Wyzwolenia projekt rejonowy.

26. Dodatkowe pasy jezdni dla prawo i lewoskrętów użytkowników piotrkowskich ulic.

27. Stok narciarski dla początkujących oraz saneczkarzy.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI:

Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj — etap I.

Opis projektu: Budowa ścieżki rowerowej od strony południowo- wschodniej wraz z wyposażeniem w małą architekturę. Ponadto, w ramach projektu planuje się rozbudowę parkingu na końcu ulicy Wierzeje poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Szacunkowy kosztorys: 400.000 zł

PROJEKTY REJONOWE:

Rejon I:

- Strefa rekreacji „Street Workout Park Wyzwolenie”

ul. Leonarda 12

opis projektu: Projekt jest kontynuacją projektu „Park sportowy Wyzwolenie” realizowanego w Budżecie Obywatelskim 2016 r. Jest to uzupełnienie powstałego w 2016 roku boiska wielofunkcyjnego wraz z zieloną aranżacją najbliższego otoczenia. Strefa Rekreacji Street Workout Park "Wyzwolenie" to połączenie popularnych niegdyś ścieżek zdrowia oraz współczesnego street workoutu czyli wykorzystywania do ćwiczeń elementów zabudowy miejskiej.

Szacunkowy kosztorys: 200.000 zł

Rejon II:

- Projekt rejonowy Plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 11.

ul. Szmidta 3

opis projektu: Teren rekreacyjno - sportowegy podzielony na cztery części: I część sportowa - boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej; II cześć sportowa - boisko wielofunkcyjne wyłożone bezpieczną nawierzchnią syntetyczną (między innymi do gry w "Dwa ognie"); III część rekreacyjno – dydaktyczna - plac wyłożony kostką, kącik z „ślimakiem matematycznym do nauki tabliczki mnożenia", plansza do gry w szachy oraz miejsce do zabawy w "klasy i kolory" i „chłopka"; IV część - rekreacyjna - plac wyłożony nawierzchnią bezpieczną, sprzęt do rekreacji.

Szacunkowy koszt: 200.000 zł

Rejon III:

- Naprawa ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza (od bl. ul. przy Kostromskiej 72 do przychodni przy ul. Dmowskiego 47).

ul. Dmowskiego 47

Opis projektu: Naprawa ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza, od bl. przy ul. Kostromskiej 72 do wylotu tej ulicy przy przychodni na ul. Dmowskiego 47. Wykonanie nawierzchni chodnika poprzez ułożenie na całej jego powierzchni nowej warstwy. 

Szacunkowy kosztorys: 71.000 zł

Rejon IV:

- Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kostromska 50

ul. Kostromska 50

opis projektu: Modernizacja boisk do gier zespołowych położonych przy SP Nr 2. 

Szacunkowy kosztorys: 200.000 zł