Budżet Obywatelski 2017

Uchwała Nr XX/283/16 z dnia 23 marca 2016r.  

Zarządzenie nr 190 z dnia 9 maja 2016r.  

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 1.200.000,00 złotych .

Projekty rejonowe, 4 rejony każdy po 300.000 zł

Zgłoszono 36 projektów: Rejon I – 9, Rejon II – 12, Rejon III – 8, Rejon IV – 7

Liczba projektów poddanych pod głosowanie: 22

W głosowania oddano 9241 głosów.

Wszystkie zgłoszone projekty:

1. Plac zabaw przy ul.Czarnej.

2. PIOMA 2017” - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

3. Plac zabaw oraz rozbudowa i wzbogacenie infrastruktury osiedlowego kącika rekreacyjno-zabawowego dla dużych i małych.

4. Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 1 im. St. Konarskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

5. Wykonanie chodnika przy ul. Cisowej 25 w Piotrkowie Trybunalskim. 2. Montaż 3 koszy na śmieci - przy każdej klatce.3. Ustawienia 3 ławek - przy każdej klatce.4. Ustawienie stojaków na rowery przy każdej klatce

6. Ścieżka rowerowa przy ulicy Krakowskie Przedmieście od numeru 75 do 95, tj: od Bazy MZK do ulicy Eryka.

7. Droga wjazdowa z ulicy Łódzkiej na teren osiedla Łódzka-Sadowa.

8. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ewentualnie samego chodnika przy ulicy Ludowej.

9. Budowa chodnika przy ulicy Zawodzie (od ulicy Twardosławickiej do ulicy Wojska Polskiego).

10. Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

11. Tu na razie jest klepisko, ale będzie parking blisko – parking przy ul. Działkowej i Garbarskiej.

12. Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Piotrkowie Tryb., ul. Belzacka 104/106.

13. Modernizacja i rozbudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

14. Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw w parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

15. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne w Piotrkowie Trybunalskiego.

16. Montaż oświetlenia ulicy .

17. Dalsze wzbogacenie infrastruktury sportowej na terenie należącym (przyległym) do III LO w Piotrkowie Trybunalskim.

18. Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Jerozolimska 73.

19. Remont chodnika przy ul. Poprzecznej, odcinek równoległy do alei Sikorskiego od komisu samochodowego wzdłuż garaży do al. Armii Krajowej.

20. Biblioteka dla człowieka – stworzenie strefy rekreacji przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

21. Modernizacja bieżni lekkoatletycznej przy Szkol Podstawowej Nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim.

22. Budowa placu zabaw (modernizacja) Osiedle Źródlana pod nazwą „Tajemniczy ogród zabaw i rekreacji”

23. Plac zabaw przy Mieszka.

24. Budowa chodnika wzdłuż ul. Pawłowskiej.

25. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy z siłownią na powietrzu przy ZSP i PO-W nr 3.

26. Ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Słowackiego.

27. Pomost dla sprzętu pływającego na istniejącej konstrukcji wykonanej na jeziorze Bugaj w 1987 r.

28. Stoły do tenisa stołowego.

29. Modernizacja i przebudowa aktualnego bocznego boiska treningowego PKS Polonia Piotrków przy ul. Broniewskiego 18.

30. Zielone płuca blokowisk.

31. Klub mam w Piotrkowie Trybunalskim.

32. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta, poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Leśnej.

33. Zagospodarowanie nawierzchni przy urządzeniach do ćwiczeń w plenerze przy świetlicy środowiskowej „BARTEK".

34. Strefa rekreacji Street Workout park „Wyzwolenie”.

35. Siłownia plenerowa wraz z modernizacją placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej 39 na Osiedlu Wierzeje.

36. Naprawa ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza (od bl. przy Kostromskiej 72 do przychodni przy ul.Dmowskiego).

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

Rejon I:

- Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Jerozolimska 73

ul. Jerozolimska 73

Opis projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17x 30 w skład którego wejdą dwa boiska do piłki koszykowej oraz boisko do piłki ręcznej oraz budowę 100 m bieżni dwutorowej i skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem. Wymalowania na płycie starego boiska asfaltowego „ mini miasteczka ruchu drogowego”.

Szacunkowy kosztorys: 265.000 zł

Rejon II:

- Modernizacja i rozbudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

ul. Roosevelta 1

Opis projektu: Modernizacja istniejącego podłoża asfaltowego boiska szkolnego, położenie nowej nawierzchni (tartanowej, poliuretanowej lub akrylowej), powstanie boiska wielofunkcyjnego, zamontowanie piłkochwytów, bramek, koszy oraz słupków i siatek do odpowiednich dyscyplin, zakup siłowni zewnętrznej oraz jej zamontowanie, a także utworzenie ogrodzenia od strony budynku szkoły.

Szacunkowy kosztorys: 300.000 zł

Rejon III:

- PIOMA 2017” - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Dmowskiego 38

 opis projektu: Przebudowa aktualnego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz zagospodarowanie terenu wokół (piłkochwyty, oświetlenie, ławeczki, siłownia zewnętrzna). 

Szacunkowy kosztorys: 300.000 zł

Rejon IV:

- Droga wjazdowa z ulicy Łódzkiej na teren osiedla Łódzka-Sadowa.(Rejon IV)

ul. Łódzka 35

opis projektu: Przebudowa drogi wjazdowej łączącej ulicę łódzką (na wysokości nr 40) z osiedlem Łódzka-Sadowa oraz zagospodarowanie terenu wokół.

Szacunkowy kosztorys: 150.000 zł