Budżet Obywatelski 2023

UCHWAŁA NR LXI/757/23 z dnia 22 lutego 2023 r. 

Zarządzenie Nr 99 z dnia 12.04.2023 r.  

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 2.927.000,00 złotych

Projekty rejonowe, 4 rejony każdy po 350.000 zł, projekt ogólnomiejski 800.000 zł, projekt oświatowy (szkolny) 400.000 zł, projekt oświatowy (przedszkolny) 227.000 zł, projekt rodzinnych ogrodów działkowych 100.000 zł