Budżet Obywatelski 2023

UCHWAŁA NR LXI/757/23 z dnia 22 lutego 2023 r. 

Zarządzenie Nr 99 z dnia 12.04.2023 r.  

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 2.927.000,00 złotych

Projekty rejonowe, 4 rejony każdy po 350.000 zł, projekt ogólnomiejski 800.000 zł, projekt oświatowy (szkolny) 400.000 zł, projekt oświatowy (przedszkolny) 227.000 zł, projekt rodzinnych ogrodów działkowych 100.000 zł

Zgłoszono 18 z projektów: Rejon I – 1, Rejon II – 1, Rejon III- 1, Rejon IV – 2, Ogólnomiejski – 2 , Oświatowy – 9 (placówki przedszkolne -6, placówki szkolne 3) , Rodzinne Ogrody Działkowe- 2.

Liczba projektów poddanych pod głosowanie: 15.

Ilość głosujących osób: : 11.742, ilość oddanych głosów : 25.996

Wszystkie zgłoszone projekty:

1. Projekt Nr 1 Park sportowo – rekreacyjny „Pocket Park”
Projekt rejonowy: Rejon IV

2. Projekt Nr 2 Modernizacja boiska sportowego typu "Orlik" położonego na dz. nr ew. 5/34 obr. 30 przy ulicy Nałkowskiej
Projekt rejonowy: Rejon III

3. Projekt Nr 3 Mini Park Szczekanica
Projekt rejonowy: Rejon IV

4. Projekt Nr 4 Rewitalizacja stawu ROD im. T. Kościuszki
Projekt ROD

5. Projekt Nr 5 DLA NIEJ I DLA NIEGO - modernizacja budynku ogrodowego
Projekt ROD

6. Projekt Nr 6 Miasteczko rowerowe- zasady ruchu drogowego dla każdego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim
Projekt oświatowy – placówki szkolne

7. Projekt Nr 7 Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8
Projekt oświatowy – placówki przedszkolne

8. Projekt Nr 8 Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim
Projekt oświatowy – placówki szkolne

9. Projekt Nr 9 Edukacja na świeżym powietrzu- Utworzenie „ Zielonej Klasy" przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
Projekt oświatowy – placówki przedszkolne

10. Projekt Nr 10 Park doświadczeń na terenie Przedszkola Samorządowego nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim
Projekt oświatowy – placówki przedszkolne

11. Projekt Nr 11 Wysportowany i szczęśliwy przedszkolak Projekt oświatowy – placówki przedszkolne

12. Projekt Nr 12 Modernizacja placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej 39
Projekt rejonowy: Rejon II

13. Projekt Nr 13 Czytanie na ekranie - TO LUBIĘ! Projekt ogólnomiejski

14. Projekt Nr 14 Zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy wraz z małą przystanią do wodowania łódek
Projekt ogólnomiejski

15. Projekt Nr 15 Szkolne Obserwatorium Astronomiczne im. Zbigniewa Solarza przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim
Projekt oświatowy – placówki szkolne

16. Projekt Nr 16 Wiaty śmietnikowe z kluczem elektronicznym dla mieszkańców Osiedla Wyzwolenia
Projekt rejonowy: Rejon I

17. Projekt Nr 17 Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 11
Projekt oświatowy – placówki przedszkolne

18. Projekt Nr 18 Boisko do piłki siatkowej przy III Liceum Ogólnokształcącym
Projekt oświatowy – placówki szkolne

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY:

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI:

Zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy wraz z małą przystanią do wodowania łódek

Opis projektu: W ramach projektu planuje się pomosty wędkarskie o zróżnicowanej długości, w tym pomosty dla osób niepełnosprawnych, pomost do cumowania małych łodzi, kosze na odpady, ławki wzdłuż grobli od strony zachodniej oraz budowę małego pomostu do wodowania łódek typu SLIP od strony wschodniej, dokumentację projektową. Projekt został opracowany na podstawie „Koncepcji programu funkcjonalno - przestrzennego dla potrzeb zagospodarowania zbiornika Bugaj oraz Kąpieliska Słoneczko wraz z terenami przyległymi, w Piotrkowie Trybunalskim".

Szacunkowy kosztorys: 800.000 zł

PROJEKT OŚWIATOWY – PLACÓWSKI SZKOLNE:

Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Opis projektu: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 13. Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejsce istniejącego asfaltowego, z ogrodzeniem typowym do piłki nożnej o wymiarach 40x20 z bramkami i ławeczkami oraz możliwością zaadaptowania do projektu stojących jut słupów do koszykówki. Jak również zagospodarowanie niewielkiej części zieleni za szkolą i budowę skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem.

Szacunkowy kosztorys: 400.000 zł

PROJEKT OŚWIATOWY – PLACÓWKI PRZEDSZKOLNE:

Edukacja na świeżym powietrzu- Utworzenie „ Zielonej Klasy" przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Opis projektu: Projekt zakłada stworzenie unikalnego miejsca zabaw dla dzieci o dużej wartości poznawczej. Zakup nowoczesnego placu zabaw wyposażonego w moduły przeznaczone do wielozmysłowego poznawania świata, który pozwoli połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, edukacji ekologicznej oraz rozwój kreatywność dzieci.

Szacunkowy kosztorys: 160.000 zł

PROJEKTY REJONOWE:

Rejon II:

Modernizacja placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej 39

Opis projektu: Modernizacja ma polegać przede wszystkim na wymianie nawierzchni na placu zabaw oraz oświetlenie poprzez instalację 6 szt. Lamp solarnych zarówno na placu zabaw jaki przyległych boiskach. Dodatkowo, place zabaw mogą zostać wyposażone w Trójwymiarowe Elementy Sensoryczne takie jak gumowe barwne zwierzaki, półkule sensoryczne, grzybki, kostki, pobudzające bodźce sensoryczne i poprawiające utrzymanie równowagi.

Szacunkowy kosztorys: 350.000 zł

Rejon IV:

Park sportowo – rekreacyjny „Pocket Park”

Opis projektu: Utworzenie parku sportowo - rekreacyjnego dla propagowania aktywności fizycznej wśród mieszkańców Osiedla zakłada budowę i montaż urządzeń infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na wolnym powietrzu. W ramach projektu przewiduje się: 1. wykonanie boiska do gry w kosza; 2. montaż elementów małej architektury: - miejskich leżaków (jeden pojedynczy, jeden podwójny); - hamaka i huśtawki miejskiej - 4 ławek; - stojaka na rowery, - 2 koszy na śmieci, - gabloty na ogłoszenia, - tablicy z regulaminem parku; - biblioteczki plenerowej z wyposażeniem; 3. oświetlenie parku – montaż 3 lamp 

Szacunkowy koszt: 350.000 zł

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

DLA NIEJ I DLA NIEGO - modernizacja budynku ogrodowego

Opis projektu: Projekt dotyczy remontu budynku ogrodowego w ROD im. M. Konopnickiej

Szacunkowy kosztorys: 100.000 zł