Budżet Obywatelski 2022

Uchwała Nr XXXIII/454/21 z dnia 24 lutego 2021r.  

Zarządzenie Nr 76 z dnia 07 kwietnia 2021 r.  

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 2.681.000,00 złotych

Projekty rejonowe, 4 rejony każdy po 350.000 zł, projekt ogólnomiejski 800.000 zł, projekt oświatowy 381.000 zł, projekt rodzinnych ogrodów działkowych 100.000 zł

Zgłoszono 29 projektów: Rejon I – 3, Rejon II – 3, Rejon III- 3, Rejon IV – 1, Ogólnomiejski – 7 , Oświatowy - 9, ROD- 3

Liczba projektów poddanych pod głosowanie: 18

Ilość głosujących osób: 8.557 Ilość oddanych głosów : 16.180

 

Wszystkie zgłoszone projekty:

1. Merkury Park-miejskie hamaki, stacja samoobsługowej naprawy rowerów, miejskie poidło, boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni / obok DH Merkury. (Rejon III)

2. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" (ROD)

3. Uzdatnianie wody ze studni głębinowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Magnolia" w Piotrkowie Tryb. przy ul. Eryka 5/6 (ROD)

4. PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie (Ogólnomiejski)

5. „Szczekanica Central - Park” – III etap modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim (Rejon IV)

6: Modernizacja parkingu i chodnika na ulicy Rakowskiej na wysokości Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Ogólnomiejski)

7. „Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego” (Oświatowy)

8. Zajęcia na pływalni jako forma rehabilitacji i rekreacji dla osób dotkniętych skutkami pandemii. (Ogólnomiejski)

9. Parking na Osiedlu Armii Krajowej (Rejon III)

10. Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 8/12. (Oświatowy)

11. Czysta energia to czyste środowisko (ROD)

12. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 (Oświatowy)

13. Budowa szkolnego obserwatorium astronomicznego w SP nr 8 (Oświatowy)

14. Ciąg pieszo - rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście. (Rejon II)

15. Centrum rekreacji sportowej Górna przy Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim ((Oświatowy)

16. Basen Odkryty (Ogólnomiejski)

17. Zadaszenie Amfiteatru Miejskiego (Ogólnomiejski)

18. Strefa relaksu i plac zabaw Cz. 2 - Park linowy Wyzwolenia (Rejon I)

19. Poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez utwardzenie i pokrycie warstwą asfaltu ulicy Podbratek (Rejon I)

 20. Czyste środowisko i bezpieczne Miasto. (Ogólnomiejski)

21. Doposażenie placu zabaw przy ul. Jeziornej 39 oraz modernizacja infrastruktury sportowej w tym wyznaczenie szlaku Nordic Walking wokół zbiornika Bugaj. (Rejon II)

22. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap IV. (Ogólnomiejski)

23. Wysportowany i szczęśliwy przedszkolak - PS nr 12 (Oświatowy)

24. Zatoka postojowa przy Emilii Plater (Rejon III)

25. Integracyjny miejski plac zabaw dla dzieci (Rejon II)

26. Plac zabaw przy SP nr 11 (Oświatowy)

27. Parkingi na osiedlu Wyzwolenia (Rejon I)

28. Energooszczędne oświetlenie i monitoring boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. (Oświatowy)

 29. Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 11 (Oświatowy)

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI:

PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie

Opis projektu: Pierwszy etap projekt zakłada stworzenie miejsca dla wszystkich mieszkańców, którzy aktywnie spędzają czas w zachodniej części miasta (skrzyżowanie ulic Sikorskiego/Aleja Concordii). Towarzyszącej tej części terenu infrastrukturze drogowej, brakuje miejsca gdzie każdy pieszy, rowerzysta i spacerujący, mógłby się zregenerować. Nasz PIT STOP składać się będzie z: miejskiego poidła, ławek, kosza na śmieci, stacji do naprawy rowerów, a alejki między drzewami sprawią, że komfort korzystania z tego miejsca będzie jeszcze większy. Druga część zakłada stworzenie w mieście 3 miejskich tężni (Park Kardynała S.Wyszyńskiego, Park św. Jana Pawła II, Park J.Poniatowskiego). Projekt przez lata wyczekiwany przez znaczną część miejskiej społeczności. Inwestycja przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców, ułatwi nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, co w czasach pandemii stanowi mocny argument przemawiający za ich budową. Teren powinien zostać objęty monitoringiem, nie powinno zabraknąć zadaszenia i ławek.

Lokalizacja: 1. Sikorskiego/Aleja Concordii 2. Park Kardynała S. Wyszyńskiego 3. Park Św. Jana Pawła II 4. . Park J. Poniatowskiego

Szacunkowy kosztorys: 640.000 zł

PROJEKT OŚWIATOWY:

„Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego”

Opis projektu: Projekt zakłada remont bieżni ze skocznią na boisku Szkoły Podstawowej nr 12. W ramach projektu wymieniona zostanie nawierzchnia bieżni zlokalizowanej wokół głównego boiska piłkarskiego. Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów korzystających z obiektu sportowego, jak również potrzeby okolicznych mieszkańców, nieodzownym jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportów biegowych i skoków w dal. Jej budowa będzie służyła przede wszystkim do realizacji podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego. Istniejąca bieżnia, z której korzystają uczestnicy zajęć sportowych, to utwardzona ścieżka pełna kamieni- nie przystaje do obecnych standardów zarówno pod względem komfortu użytkowania jak i bezpieczeństwa. Uczniowie naszej szkoły corocznie przodują w rankingach sportowych w mieście i województwie, dlatego należy wspierać i rozwijać sukcesy poprzez stworzenie bezpiecznej bazy sportowej, która pozwoli doskonalić umiejętności sportowe oraz krzewić postawy prozdrowotne. Projekt remontu uwzględnia roboty pomiarowe z wykonaniem nawierzchni syntetycznej wraz z liniami w wersji 4 torowej, o długości 275 m.

Lokalizacja: ul. Belzacka 104, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego

Szacunkowy kosztorys: 380 692,97 zł

PROJEKTY REJONOWE:

Rejon I:

Strefa relaksu i plac zabaw Cz. 2 - Park linowy Wyzwolenia

Opis projektu: W roku 2020 miedzy ulicą Krasickiego a Ściegiennego na dużym placu, miedzy blokami, wygrał projekt, placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Szybko okazało się, że nie tylko to miejsce przypadło do gustu najmłodszym ale starszym czy najstarszym mieszkańcom tej części miasta, odpoczywając na ławkach. Rodzice tych starszych dzieciaków czy młodzieży zaczeli pytać, czy można rozbudować to też o nowe elementy. Teraz idąc za ciosem chcemy stworzyć dodatkowo "Park linowy" oraz mini ściankę wspinaczkową. Oprócz parku linowego cały ten kompleks, chcielibyśmy wyposażyć w oświetlenie, które pozwoli korzystać po zmierzchu oraz zwiększy bezpieczeństwo i nie pozwoli anonimowo pod osłoną nocy niszczyć ten obiekt przez wandali. Dodatkowym zabezpieczeniem byłby monitoring z możliwością zapisu i przy ewentualnych próbach niszczenia czy dziwnych zdażeniach, pozwoliłoby szybko namierzyć wandali bądź wyjaśnić dziwne sytuacje na tym obiekcie. Dodatkowo, chcemy wkomponować w to wszystko nasadzenia niskopiennych drzew typu Jarzębina h innych oraz krzewów, które powodowałoby lekkie zacienienie podczas upałów. Dodatkowo łączyło by) się to wszystko z powiększaniem drzewostanu, którego nigdy nie będzie za dużo.

Lokalizacja: Plac między ulicami, Ściegiennego a Krasickiego, działka nr 143/198

Szacunkowy kosztorys: 350.000 zł

Rejon II:

Ciąg pieszo - rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście

Opis projektu: Zagospodarowanie terenu po byłej kolejce wąskotorowej na odcinku od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście. Teren ten posiada obecnie wydeptaną przez mieszkańców ścieżkę pieszo — rowerową. Warto byłoby wybudować ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3m na czarnym asfalcie, aby ułatwić przemieszczanie się. Ciąg taki uatrakcyjniłby wyżej omawiany obszar. Zachęciłby rodziny z dziećmi, osoby starsze do spacerów, jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze. Dodatkowo ciąg ten zapewni komunikację południowej strony Piotrkowa /okolice Parku z ul. Zalesicką, gdzie znajduje się nowo wybudowana ścieżka rowerowa. Ewentualnie podążając dalej drogą po kolejce wąskotorowej można dotrzeć do ul Sulejowskiej, gdzie przebiega ścieżka rowerowa, która można dojechać na Bugaj

Lokalizacja: Obszar- droga biegnąca wzdłuż nieistniejącej kolejki wąskotorowej od Ronda Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników (przy ul. Zalesickiej) do ul Krakowskie Przedmieście, zgodnie z załączonym wydrukiem mapy.

Szacunkowy kosztorys: 350.000 zł

Rejon III:

Projekt Nr 9: Parking na Osiedlu Armii Krajowej

Opis projektu: Wykonanie parkingu na osiedlu Armii Krajowej. Osiedle jest intensywnie zabudowane budynkami wielorodzinnymi, o dużym zagęszczeniu mieszkańców, a co za tym idzie, brakuje miejsc parkingowych, które niestety powstają na dziko w różnych nieodpowiednich miejscach. Nawierzchnia parkingu wykonana z płyt ażurowych. Stanowiska oddzielone od siebie kostką betonową dla ułatwienia komunikacji pieszej. Płyty ażurowe wypełnione kruszywem, będą tworzyły powierzchnię czynną z naturalnym obiegiem wody, zatrzymując ją na miejscu. To rozwiązanie estetyczne ale i ekologiczne, wspierające małą retencję w mieście. Nie potrzeba wykonywać dodatkowego odwodnienia. Parking o następujących rozmiarach: 16m/34m/13m/13m/20m, o powierzchni ok 520 m2, pomieści ok 26 samochodów osobowych (w załączeniu mapka). Wokół parkingu zostanie nasadzona roślinność izolacyjna pełniąca rolę również estetyczną.

Lokalizacja: działka narożna po stronie południowo-wschodniej, między ul. Dmowskiego a ul. Żelazną, Działka nr: 1/9 obręb 32

Szacunkowy koszt: 116.000 zł

Rejon IV:

„Szczekanica Central - Park” – III etap modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Opis projektu: Projekt zakłada modernizację placu przy ulicy Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim utworzonego w ramach Projektu Obywatelskiego 2020 i 2021- miejsca do rekreacji i integracji dla mieszkańców Osiedla Szczekanica. Łączny koszt projektu 80.000,00zł, w tym: Stojaki na rowery – 1.600,00 złOświetlenie – 24.000,00 zł, Stół do gry w piłkarzyki – 10.000,00 zł, Sprężynowy labirynt – 3.000,00 zł, Karuzela TWIST – 3.500,00 zł, Tablica edukacyjna – 2.500,00 zł, Biblioteczka plenerowa - 6.000,00 zł, Gumowy żółw - 20.000,00 zł, 4 ławki - 2.400,00 zł, Sporządzenie dokumentacji projektowej – 7.000,00 zł

Lokalizacja: ul. Rzeczna 3

Szacunkowy koszt: 80.000 zł

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza"

Opis projektu: Projekt dotyczy przebudowy wadliwie funkcjonującej sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza", która była wybudowana ponad 30 lat temu. 

Lokalizacja: ul. Brzeźnicka 15

Szacunkowy kosztorys: 100.000 zł