Zgłoszone projekty

Projekt Nr 1: Merkury Park-miejskie hamaki, stacja samoobsługowej naprawy rowerów, miejskie poidło, boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni / obok DH Merkury. (Rejon III)

Opis projektu: Kontynuacja zwycięskiego projektu z 2020 roku (psi plac zabawi i siłownia street workout dla dzieci i dorosłych). Inwestycja polegać będzie na zamontowaniu pierwszych w mieście miejskich hamaków. Rozwiązanie, które można obserwować w dużych miastach naszego kraju, pozwoli mieszkańcom Piotrkowa „leżeć z głowa w chmurach” w miejskiej przestrzeni- odpoczynek dla każdego niezależnie od wieku. Teren uzupełni stanowisko do samoobsługowej naprawy rowerów wraz ze stojakami na rowery, oraz miejskie poidło, z którego każdy mieszkaniec będzie mógł napełnić swój bidon/butelkę wodą. Pojawią się ławki i kosz na śmieci. Drugą część projektu stanowi boisko o wymiarach 20/40, z bramkami do piłki nożnej i piłkochwytami, wykonane z nawierzchni poliuretanowej.

Lokalizacja: obok DH Merkury, obręb 28, działka 2/265

Szacunkowy koszt: 350.000 zł 

.

Projekt Nr 2: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" (ROD)

Opis projektu: Projekt dotyczy przebudowy wadliwie funkcjonującej sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza", która była wybudowana ponad 30 lat temu. 

Lokalizacja: ul. Brzeźnicka 15

Szacunkowy koszt: 100.000 zł

.

Projekt Nr 3: Uzdatnianie wody ze studni głębinowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Magnolia" w Piotrkowie Tryb. przy ul. Eryka 5/6 (ROD)

Opis projektu:Głównym celem projektu jest filtracja pobieranej wody z zanieczyszczających ja związków chemicznych, z których najbardziej niepożądanym jest tlenek żelaza. realizacja projektu polega na zakupie i zamontowaniu filtrów oczyszczających wodę. Zadanie wymaga zlecania wykonania przez specjalistyczna firmę zewnętrzną. 

Lokalizacja: ul. Eryka 5/6

Szacunkowy koszt: 35.000 zł

.

Projekt Nr 4: PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie (Ogólnomiejski)

Opis projektu: Pierwszy etap projekt zakłada stworzenie miejsca dla wszystkich mieszkańców, którzy aktywnie spędzają czas w zachodniej części miasta (skrzyżowanie ulic Sikorskiego/Aleja Concordii). Towarzyszącej tej części terenu infrastrukturze drogowej, brakuje miejsca gdzie każdy pieszy, rowerzysta i spacerujący, mógłby się zregenerować. Nasz PIT STOP składać się będzie z: miejskiego poidła, ławek, kosza na śmieci, stacji do naprawy rowerów, a alejki między drzewami sprawią, że komfort korzystania z tego miejsca będzie jeszcze większy. Druga część zakłada stworzenie w mieście 3 miejskich tężni (Park Kardynała S.Wyszyńskiego, Park św. Jana Pawła II, Park J.Poniatowskiego). Projekt przez lata wyczekiwany przez znaczną część miejskiej społeczności. Inwestycja przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców, ułatwi nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, co w czasach pandemii stanowi mocny argument przemawiający za ich budową. Teren powinien zostać objęty monitoringiem, nie powinno zabraknąć zadaszenia i ławek.

Lokalizacja: 1. Sikorskiego/Aleja Concordii 2. Park Kardynała S. Wyszyńskiego 3. Park Św. Jana Pawła II 4. . Park J. Poniatowskiego

Szacunkowy koszt: 640.000 zł

.

Projekt Nr 5: „Szczekanica Central - Park” – III etap modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim (Rejon IV)

Opis projektu: Projekt zakłada modernizację placu przy ulicy Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim utworzonego w ramach Projektu Obywatelskiego 2020 i 2021- miejsca do rekreacji i integracji dla mieszkańców Osiedla Szczekanica, poprzez wybudowanie: 1. Zadaszonego stołu piknikowego 2. Zadaszonej huśtawki miejskiej 3. Biblioteczki plenerowej 4. Toalety stacjonarnej 5. Parkingu, stojaków na rowery i oświetlenia 6. oraz doposażenie placu zabaw poprzez zamontowanie gumowego żółwia i 4 ławek Zadaszony stół piknikowy Stół i dwie ławki zadaszone szeroko rozpostartym dachem, który ochroni nie tylko przed słońcem, ale i przed deszczem. Biblioteczka plenerowa Biblioteczka to oszklona gablota drewniana lub metalowa, zamykana na haczyk, aby uniemożliwić dostęp wilgoci do książek. Toaleta stacjonarna: Toaleta będzie półautomatyczna, bezpieczna, wyposażona w elementy wandaloodporne z możliwością montażu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych. Toaleta będzie przyjazna dla rodziców z małymi dziećmi (możliwość wjazdu wózkiem oraz przewijak).ł Parking, stojak na rowery i oświetlenie Wybudowanie parkingu na 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 X 5,0 m oraz jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6 X 5,0 m. Parking zlokalizowany będzie wzdłuż ulicy Rzecznej przy placu zabaw. Przewidziano sposób parkowania pod kątem 45o. przygotowanie terenu Stojak na rowery X 2 szt. Stojak wykonany ze stali malowanej proszkowo, co daje wysoką odporność przed korozją. Odporny na warunki zewnętrzne. Każdy stojak posiada 5 stanowisk.Lampa Solarna Parkowa ECO II 4m 150Wp 80Ah - 3 sztuki Lampa solarna przeznaczona na osiedla, place zabaw ,alejki, parki i inne. Lampa w całości energię pobiera z promieni słonecznych, a jej nadmiar magazynuje na dni pochmurne. Gumowy żółw: Szerokość urządzenia 1,5 m Długość urządzenia: 1,7 m Wysokość urządzenia: 0,75 m Szerokość strefy bezpieczeństwa: 3 m Długość strefy bezpieczeństwa: 3,2 m. Ławka z oparciem (metalowa)

Lokalizacja: ul. Rzeczna 3

Szacunkowy koszt: 349.300 zł

.

Projekt Nr 6: Modernizacja parkingu i chodnika na ulicy Rakowskiej na wysokości Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Ogólnomiejski)

Opis projektu: Projekt zakłada modernizację dotychczas istniejącego parkingu dla pacjentów i odwiedzających przy Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, polegającą na wymianie nawierzchni parkingu i przylegającego chodnika dla pieszych, zamontowaniu niezbędnego oświetlenia i koszy na śmieci, a także wykonaniu dodatkowych miejsc parkingowych. Zostanie przeprowadzona rewitalizacja terenów zielonych polegająca na podniesieniu walorów estetycznych poprzez zasadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych.

Lokalizacja: ul. Rakowska 15, bezpłatny parking na ulicy Rakowskiej (przy wjeździe do szpitala)

Szacunkowy koszt: 300.000 zł

.

Projekt Nr 7: „Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego” (Oświatowy)

Opis projektu: Projekt zakłada remont bieżni ze skocznią na boisku Szkoły Podstawowej nr 12. W ramach projektu wymieniona zostanie nawierzchnia bieżni zlokalizowanej wokół głównego boiska piłkarskiego. Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów korzystających z obiektu sportowego, jak również potrzeby okolicznych mieszkańców, nieodzownym jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportów biegowych i skoków w dal. Jej budowa będzie służyła przede wszystkim do realizacji podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego. Istniejąca bieżnia, z której korzystają uczestnicy zajęć sportowych, to utwardzona ścieżka pełna kamieni- nie przystaje do obecnych standardów zarówno pod względem komfortu użytkowania jak i bezpieczeństwa. Uczniowie naszej szkoły corocznie przodują w rankingach sportowych w mieście i województwie, dlatego należy wspierać i rozwijać sukcesy poprzez stworzenie bezpiecznej bazy sportowej, która pozwoli doskonalić umiejętności sportowe oraz krzewić postawy prozdrowotne. Projekt remontu uwzględnia roboty pomiarowe z wykonaniem nawierzchni syntetycznej wraz z liniami w wersji 4 torowej, o długości 275 m.

Lokalizacja: ul. Belzacka 104, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego

Szacunkowy koszt: 380 692,97 zł

.

Projekt Nr 8: Zajęcia na pływalni jako forma rehabilitacji i rekreacji dla osób dotkniętych skutkami pandemii. (Ogólnomiejski)

Opis projektu: Naszym celem jest rehabilitacja, rekreacja oraz integracja piotrkowian dotkniętych skutkami pandemii- przebytym covidem, nadwagą, wahaniami nastroju spowodowanymi długotrwałą izolacją. Zajęcia odbywałyby się na krytej pływalni w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Belzackiej. Przydział do odpowiedniej grupy (maks. 8os.) następowałby według wieku, potrzeb i uwarunkowań fizycznych. Każdy z uczestników ma prawo do 10ciu zajęć realizowanych ciągiem każde po 45minut. Ćwiczenia prowadziliby wykwalifikowani instruktorzy o wysokich kompetencjach interpersonalnych. Propozycja podziału uczestników zajęć. Dwie grupy z każdej kategorii raz w tygodniu: 1. Dzieci młodsze niepływające 2. Dzieci młodsze pływające 3. Dzieci starsze niepływające 4. Dzieci starsze pływające 5. Dorośli ze schorzeniami układu oddechowego 6. Dorośli ze schorzeniami narządu ruchu 7. Dorośli z nadwagą 8. Dorośli z depresją i stanami lękowymi Szczegółowy plan uzależniony od liczby chętnych i rodzaju dolegliwości.

Lokalizacja: ul. Belzacka 106, Kryta Pływalnia

Szacunkowy koszt: 480.000 zł

.

Projekt Nr 9: Parking na Osiedlu Armii Krajowej (Rejon III)

Opis projektu: Wykonanie parkingu na osiedlu Armii Krajowej. Osiedle jest intensywnie zabudowane budynkami wielorodzinnymi, o dużym zagęszczeniu mieszkańców, a co za tym idzie, brakuje miejsc parkingowych, które niestety powstają na dziko w różnych nieodpowiednich miejscach. Nawierzchnia parkingu wykonana z płyt ażurowych. Stanowiska oddzielone od siebie kostką betonową dla ułatwienia komunikacji pieszej. Płyty ażurowe wypełnione kruszywem, będą tworzyły powierzchnię czynną z naturalnym obiegiem wody, zatrzymując ją na miejscu. To rozwiązanie estetyczne ale i ekologiczne, wspierające małą retencję w mieście. Nie potrzeba wykonywać dodatkowego odwodnienia. Parking o następujących rozmiarach: 16m/34m/13m/13m/20m, o powierzchni ok 520 m2, pomieści ok 26 samochodów osobowych (w załączeniu mapka). Wokół parkingu zostanie nasadzona roślinność izolacyjna pełniąca rolę również estetyczną.

Lokalizacja: działka narożna po stronie południowo-wschodniej, między ul. Dmowskiego a ul. Żelazną, Działka nr: 1/9 obręb 32

Szacunkowy koszt: 116.000 zł

.

Projekt Nr 10: Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 8/12. (Oświatowy)

Opis projektu: Głównym założeniem projektu jest modernizacja boisk do gier zespołowych położonych przy SP nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Próchnika 8/12. Istniejące już boiska do piłki nożnej i siatkówki mają zniszczoną i nierówną powierzchnię asfaltową, mocno zużytą na skutek eksploatacji nie tylko przez uczniów szkoły (wcześniej SP nr 14 i Gimnazjum nr 4), ale i innych mieszkańców osiedla. Konieczna jest zatem wymiana nawierzchni z asfaltowej na syntetyczną poliuretanową oraz wyposażenie boisk w niezbędny sprzęt i akcesoria, np. siatki do bramek, słupki do siatkówki, siatki antywandalowe, piłkochwyty. Ponadto zainstalowane dotychczas bramki wymagają renowacji. Aby boiska były w pełni bezpieczne i funkcjonalne należy pokryć je następującą nawierzchnią: piłka ręczna: nawierzchnię sztuczną poliuretanową typu (8+8) Ze względów estetycznych wskazane jest wykorzystanie nawierzchni kolorowej. Niezbędny jest również montaż ławek i koszy na śmieci.

Lokalizacja: ul. Próchnika 8/12

Szacunkowy koszt: 352.000 zł

.

Projekt Nr 11: Czysta energia to czyste środowisko (ROD)

Opis projektu: Projekt czysta energia to czyste środowisko ma na celu wdrożenie projektu budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Piotrkowie Tryb. Pozyskana w ten sposób czysta energia, będzie wykorzystywana przez infrastrukturę ogrodową, która w dużej mierze opiera się na istniejących urządzeniach elektrycznych. Budowa instalacji fotowoltaicznej będzie poległa na ustawieniu konstrukcji mocującej ,do której zostaną przymocowane panele. Pozyskana w ten sposób energia zostanie włączona do instalacji eklektycznej i wykorzystana na bieżące potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Projektowana moc paneli 9,62 kw. Odległości przyłącza około 15m.

Lokalizacja: ul. Kasztanowa 36, Rodzinny Ogród Działkowy im.Marii Konopnickiej

Szacunkowy koszt: 37.000 zł

.

Projekt Nr 12: Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 (Oświatowy)

Opis projektu: Projekt dotyczy placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 – montażu nowych urządzeń do zabawy i rekreacji oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod nimi. Budynek przedszkola usytuowany jest na działce o powierzchni ok. 4717 m2, ok. 2000 m2 zajmuje ogród przedszkolny. Projekt zakłada:  stworzenie miejsca do wspólnego, aktywnego spędzania czasu przez rodziny z dziećmi;  poprawę kondycji fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;  rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej najmłodszych;  możliwość udostępnienia obiektu dla Rady Osiedla Wyzwolenia; 1. Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw. 2. Demontaż istniejących urządzeń. 3. Przygotowanie terenu pod montaż nowych urządzeń. 4. Analiza ofert firm zajmujących się wyposażeniem placów zabaw oraz nawierzchnią pod nimi.

Lokalizacja: ul. Broniewskiego 3

Szacunkowy koszt: 123.000 zł

.

Projekt nr 13: Budowa szkolnego obserwatorium astronomicznego w SP nr 8 (Oświatowy)

Opis projektu: W 1903 r. Felicjan Eugeniusz Piotr Kępiński ukończył ze złotym medalem gimnazjum rządowe w naszym mieście (dzisiejsze I LO), co dało mu możliwość rozwinięcia kariery uznanego polskiego astronoma. W budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego zostało stworzone szkolne planetarium. Budowa szkolnego obserwatorium astronomicznego będzie świetnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej naszego miasta, gdyż to czego nie da się pokazać w planetarium, będzie można zobaczyć na żywo. Wybuchy super nowej, plamy słoneczne, planety naszego Układu Słonecznego, mgławice, a także najdalsze zakątki naszej Galaktyki i nie tylko, będzie można obserwować tu i teraz. Do tej pory poznaliśmy bardzo niewielki procent kosmosu, a co za tym idzie jest bardzo duża szansa, aby odkryć nową planetę lub gwiazdę. Dzięki wybudowaniu obserwatorium w naszym mieście nie tylko będziemy mieli takie możliwości, ale dane nam będzie również nadać nazwę nowo odkrytemu obiektowi, np. Supernowa Piotrkowa – brzmi całkiem nieźle. Dzięki współpracy z Polską Agencją Kosmiczną nasze miasto stanie się ważnym ośrodkiem naukowym w badaniach, tego na co każdy patrzy, gdy spojrzy z zamiłowaniem i estymą w rozgwieżdżone niebo. Projekt zakłada budowę szkolnego obserwatorium astronomicznego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim. Kopuła wraz z całym sprzętem zostanie umieszczona na dachu szkoły. W tym celu należy zaadoptować powierzchnię dachu (wypoziomowanie, umieszczenie odpowiedniej podstawy), na budynku szkoły. Sama kopuła jest bezobsługowa. Aby obsługiwać teleskop, należy stworzyć przystosowaną do tego klasopracownię, w której będzie można prowadzić również zajęcia z przedmiotów ścisłych, a w szczególności wprowadzać uczniom elementy astronomii. Nauczyciele w szkole zostaną przeszkoleni w pełnej obsłudze urządzenia, co również zostało wpisane w koszty projektu. Projekt jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców miasta Piotrkowa: starszych i młodszych, humanistów i ścisłowców. Obserwatorium będzie ogólnodostępne – planowane są wycieczki, w wyjątkowych momentach astronomicznych pokazy plenerowe dla szerszej publiczności. Jednak dzięki stworzeniu klasopracowni projekt jest głównie skierowany dla naszej młodzieży, by bycie astronautą było dla nich marzeniem, które jest w zasięgu ich ręki. Wróćmy do korzeni i wykształćmy kolejnego świetnego polskiego astronoma.

Lokalizacja: ul. Sienkiewicza nr 8

Szacunkowy koszt: 380.685 zł

.

Projekt nr 14: Ciąg pieszo - rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście. (Rejon II)

Opis projektu: Zagospodarowanie terenu po byłej kolejce wąskotorowej na odcinku od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście. Teren ten posiada obecnie wydeptaną przez mieszkańców ścieżkę pieszo — rowerową. Warto byłoby wybudować ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3m na czarnym asfalcie, aby ułatwić przemieszczanie się. Ciąg taki uatrakcyjniłby wyżej omawiany obszar. Zachęciłby rodziny z dziećmi, osoby starsze do spacerów, jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze. Dodatkowo ciąg ten zapewni komunikację południowej strony Piotrkowa /okolice Parku z ul. Zalesicką, gdzie znajduje się nowo wybudowana ścieżka rowerowa. Ewentualnie podążając dalej drogą po kolejce wąskotorowej można dotrzeć do ul Sulejowskiej, gdzie przebiega ścieżka rowerowa, która można dojechać na Bugaj

Lokalizacja: Obszar- droga biegnąca wzdłuż nieistniejącej kolejki wąskotorowej od Ronda Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników (przy ul. Zalesickiej) do ul Krakowskie Przedmieście, zgodnie z załączonym wydrukiem mapy.

Szacunkowy koszt: 350.000 zł

.

Projekt nr 15: Centrum rekreacji sportowej Górna przy Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim ((Oświatowy)

Opis projektu: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 13. Budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią tartanową w miejsce istniejącego asfaltowego, z ogrodzeniem typowym do piłki nożnej o wymiarach 40 x 20 z bramkami i ławeczkami oraz możliwością zaadoptowania do projektu stojących już słupów do koszykówki. Jak również zagospodarowanie części zieleni za szkołą i budowę około 88 m (na tyle pozwala działka szkolna) bieżni czterotorowej, skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem oraz rzutni do pchnięcia kulą.

Lokalizacja: ul.Dmowskiego 11

Szacunkowy koszt: 351.000 zł

.

Projekt nr 16: Basen Odkryty (Ogólnomiejski)

Opis projektu: Chciałbym aby powstał basen odkryty w Piotrkowie ponieważ nie ma tu żadnego basenu odkrytego był by to dobry pomysł i dobry biznes

Lokalizacja: Wolny obszar Strawa, 

Szacunkowy koszt: 1.100.000 zł

.

Projekt nr 17: Zadaszenie Amfiteatru Miejskiego (Ogólnomiejski)

Opis projektu: Zabudowa Amfiteatru Miejskiego - zadaszenie trybun dla publiczności. Zadaszenie ma na celu chronić publiczność nie tylko przed złymi warunkami atmosferycznym, ale będzie wtedy możliwość organizowania imprez plenerowych, koncertów, wydarzeń również w sezonach nie tylko letnich. Wiele razy plany krzyżowała pogoda organizatorom, przenosząc wydarzenia na inne terminy lub do np. sali widowiskowej w MOK, powodowało to mniejszą frekwencję i niepotrzebne zamieszanie organizacyjne.

Lokalizacja: Amfiteatr Miejski, Park Jana Pawła II 

Szacunkowy koszt: 800.000 zł

.

Projekt nr 18: Strefa relaksu i plac zabaw Cz. 2 - Park linowy Wyzwolenia (Rejon I)

Opis projektu: W roku 2020 miedzy ulicą Krasickiego a Ściegiennego na dużym placu, miedzy blokami, wygrał projekt, placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Szybko okazało się, że nie tylko to miejsce przypadło do gustu najmłodszym ale starszym czy najstarszym mieszkańcom tej części miasta, odpoczywając na ławkach. Rodzice tych starszych dzieciaków czy młodzieży zaczeli pytać, czy można rozbudować to też o nowe elementy. Teraz idąc za ciosem chcemy stworzyć dodatkowo "Park linowy" oraz mini ściankę wspinaczkową. Oprócz parku linowego cały ten kompleks, chcielibyśmy wyposażyć w oświetlenie, które pozwoli korzystać po zmierzchu oraz zwiększy bezpieczeństwo i nie pozwoli anonimowo pod osłoną nocy niszczyć ten obiekt przez wandali. Dodatkowym zabezpieczeniem byłby monitoring z możliwością zapisu i przy ewentualnych próbach niszczenia czy dziwnych zdażeniach, pozwoliłoby szybko namierzyć wandali bądź wyjaśnić dziwne sytuacje na tym obiekcie. Dodatkowo, chcemy wkomponować w to wszystko nasadzenia niskopiennych drzew typu Jarzębina h innych oraz krzewów, które powodowałoby lekkie zacienienie podczas upałów. Dodatkowo łączyło by) się to wszystko z powiększaniem drzewostanu, którego nigdy nie będzie za dużo.

Lokalizacja: Plac między ulicami, Ściegiennego a Krasickiego, działka nr 143/198

Szacunkowy koszt: 350.000 zł

.

Projekt nr 19: Poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez utwardzenie i pokrycie warstwą asfaltu ulicy Podbratek (Rejon I)

Opis projektu: Projekt dotyczy utwardzenia i pokrycia warstwą asfaltu drogi Podbratek na całej długości od ulicy Rodzinnej do ulicy Barwnej. Zwiększy to bezpieczeństwo i komfortu przejazdu przez ulicę. Podczas opadów przejazd utrudnia zalegające błoto na ulicy.

Lokalizacja: ul. Podbratek

Szacunkowy koszt: 340.000 zł

.

Projekt nr 20: Czyste środowisko i bezpieczne Miasto. (Ogólnomiejski)

Opis projektu: Projekt polega na zakupie i montażu w 10 newralgicznych punktach Piotrkowa Trybunalskiego (głównie tereny rekreacyjne) fotopułapek. Montaż urządzeń nie wymaga pozwoleń budowlanych, ani dostępu do sieci energetycznych. Okresowy odczyt zapisu na kartach SD, lub bieżący monitoring obrazu przez służby porządkowe (Straż Miejską) pozwoli na identyfikację sprawców naruszeń prawa, a w ślad za tym umożliwi egzekwowanie kar lub nałożenie obowiązku usunięcia uszkodzeń lub oczyszczenia terenu. Urządzenia winny być zamontowane w miejscach w których najczęściej dochodzi do aktów wandalizmu i zanieczyszczania środowiska.

Lokalizacja: głównie pasy drogowe, tereny rekreacyjne, miejsca dewastacji i niedozwolonego składowania odpadów

Szacunkowy koszt: 15.800 zł 

.

Projekt nr 21: Doposażenie placu zabaw przy ul. Jeziornej 39 oraz modernizacja infrastruktury sportowej w tym wyznaczenie szlaku Nordic Walking wokół zbiornika Bugaj. (Rejon II)

Opis projektu: Obecnie teren służący rekreacji dzieci i młodzieży jest niedoposażony. Miejsce to ma jednak duży potencjał. Rewitalizacja terenu ma na celu powstanie ogólnodostępnej przestrzeni atrakcyjnej i bezpiecznej, bez barier architektonicznych, aby umożliwić korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym oraz swobodne poruszanie się z wózkami dziecięcymi. Główne elementy wyposażenia mającego zachęcać do aktywności fizycznej to plac zabaw z urządzeniami dla dzieci w różnym wieku i siłownia zewnętrzna. Mimo wydzielenia stref do zabaw dla dzieci oraz rekreacji młodzieży i osób starszych (odpowiednie nawierzchnie, zieleń), mają one tworzyć integralną całość. Przewiduje się wykorzystanie również sprzętu, który jest obecnie użytkowany i w jak największym stopniu istniejącą roślinność. Obecnie funkcjonujący plac zabaw wymaga renowacji i uzupełnienia o dodatkowe wyposażenie placu zabaw. Ww. teren wymaga też zagospodarowania terenów zielonych poprzez nasadzenia krzewów i drzew oraz prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni oraz uzupełnienie braków w małej architekturze. Rozbudowa ww. terenu o zewnętrzną siłownie polegała by na przygotowaniu nawierzchni pod sprzęt sportowy. Zakup sprzętu. Zamontowanie poszczególnych elementów siłowni. Ponadto wyznaczenie szlaku do Nordic Walking poprzez m.in. wykonanie tablic oraz opracowanie szlaku wokół zbiornika Bugaj.

Lokalizacja: ul. Jeziorna 39

Szacunkowy koszt: 350.000 zł

.

Projekt nr 22: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap IV. (Ogólnomiejski)

Opis projektu: Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej od strony wschodniej wraz z wyposażeniem w małą architekturę. Elementy projektu to: Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj. Wytyczenie ciągu rowerowego oraz odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome, wzdłuż terenów zielonych wschodniego brzegu Zbiornika Bugaj. Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wschodniego brzegu Zbiornika Bugaj. Wykonanie elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze oraz punkty odpoczynku na trasie wyposażonych w zadaszone wiaty wraz z stolikami, ławkami, koszami, stojakami na rowery. Oznakowanie pionowe i poziome całości inwestycji. Oświetlenie ścieżki. Dopuszcza się modyfikację projektu

Lokalizacja: wschodni brzeg Zbiornika Bugaj

Szacunkowy koszt: 780.000 zł

.

Projekt nr 23: Wysportowany i szczęśliwy przedszkolak - PS nr 12 (Oświatowy)

Opis projektu: Budowa i urządzenie placu zabaw dla dzieci „Wysportowany i szczęśliwy przedszkolak.

Lokalizacja: ul. Włókiennicza 7, Przedszkole Samorządowe nr 12

Szacunkowy koszt: 100.000 zł 

.

Projekt nr 24: Zatoka postojowa przy Emilii Plater (Rejon III)

Opis projektu: Projekt zakłada powstanie zatoki postojowej na około 10 miejsc. Zatoka ma powstać po północnej stronie łącznika E. Plater - Kostromska w pobliżu bloków: 7, 4a i 4b przy E. Plater oraz bloku 24 przy Kostromskiej 62a. Jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym projekt zakłada również wykonanie chodnika po wewnętrznej stronie zatoki.

Lokalizacja: Północna strona łącznika E. Plater - Kostromska w pobliżu bloków: 7, 4a i 4b przy E. Plater oraz bloku 24 przy Kostromskiej 62a.

Szacunkowy koszt: 175.000 zł

.

Projekt nr 25: Integracyjny miejski plac zabaw dla dzieci (Rejon II)

Opis projektu: Projekt dotyczy utworzenia integracyjnego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku. Obiekty umieszczone na terenie placu będą dostępne również dla dzieci z niepełnosprawnościami. Głównym celem powstania proponowanego placu zabaw jest stworzenie bezpiecznego miejsca pozwalającego na rekreację, a poprzez to rozwój poznawczy, ruchowy i społeczny wszystkich jego użytkowników. Miejsce to planowane jest jako integrujące i umożliwiające bezpieczną zabawę dzieci bez względu na ich niepełnosprawności czy ograniczenia. Zaplanowane urządzenia to: - karuzela dla dzieci również na wózkach inwalidzkich - trampolina ziemna również dla wózków inwalidzkich - huśtawka typu bocianie gniazdo (w zestawie ze tradycyjnymi huśtawkami) - integracyjna pisakownica - duży zestaw integracyjny (ze zjeżdżalnią)

Lokalizacja: ul. Narutowicza 3

Szacunkowy koszt: 147.000 zł

.

Projekt nr 26: Plac zabaw przy SP nr 11 (Oświatowy)

Opis projektu: Projekt zakłada wyremontowanie placu zabaw znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 11. Plac zabaw jest zdemolowany przez wandali. Stwarza zagrożenie dla bawiących się na nim dzieci. Niestety jest to jedyny ogólnodostępny plac zabaw w tej części osiedla, choć w bezpośrednim sąsiedztwie jest kilkanaście bloków wielorodzinnych. Obszar może mieć charakter spotkań i rekreacji dla wszystkich mieszkańców miasta, bo staje się atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu dzięki bliskości nowoczesnego boiska i Skweru Dzikich Róż.

Lokalizacja: Działka przy SP nr 11, nr działki 162/32

Szacunkowy koszt: 119.500 zł

.

Projekt nr 27: Parkingi na osiedlu Wyzwolenia (Rejon I)

Opis projektu: Projekt zakłada utworzenie parkingu na ulicy Krasickiego do parkowania skośnego w pasie zieleni pomiędzy rosnącymi drzewami na około 30 miejsc postojowych i parkingu do parkowania prostopadłego na około 10 miejsc oraz parkingu na 4 miejsca postojowe do parkowania skośnego na działce znajdującą się w zachodnio- południowej stronie skrzyżowania ulic Piotra skargi i Krasickiego oraz 2 miejsc postojowych dla rowerów na ulicy Krasickiego w odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Broniewskiego. Parkingi i miejsca postojowe dla rowerów wykonane z płyty betonowej ażurowej, krawężników i obrzeży betonowych ułożonych na utwardzonym tłuczniem podłożu i podsypce piaskowo-żwirowej. Projekt uwzględnia założenie dodatkowych znaków pionowych oraz montaż 6 koszy na śmieci i 2 stojaków rowerowych metalowych związanych trwale z podłożem. Elementem projektu jest przycięcie znajdujących się w pobliżu planowanych parkingów drzew i krzewów. Wymiar planowanych miejsc postojowych to 2,8 m na 5 m. Projekt utworzenia parkingu na Osiedlu Wyzwolenia w pasie zieleni wzdłuż wschodniej części ulicy Krasickiego na odcinku od ulicy Garbarskiej do ulicy Piotra Skargi na około 30 miejsc wraz z miejscem postojowym dla rowerów oraz parkingu do parkowania prostopadłego na około 10 miejsc postojowych na ulicy Krasickiego na działce oznaczonej 122/2 tj. na terenie pomiędzy budynkami Przedszkola Samorządowego nr 8 i Liceum Ogólnokształcącego nr 4 oraz parkingu na 4 miejsca postojowe do parkowania skośnego na działce przy skrzyżowaniu Piotra Skargi i Krasickiego (skwer za transformatorem) wraz z miejscem postojowym dla rowerów.

Lokalizacja: pas zieleni przy ul. Ignacego Krasickiego, 

Szacunkowy koszt: 310.000 zł

.

Projekt nr 28: Energooszczędne oświetlenie i monitoring boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. (Oświatowy)

Opis projektu: Projekt zawiera: postawienie sześciu energooszczędnych lamp solarnych lub hybrydowych wokół boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, aby móc po zmroku korzystać z ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz zainstalowanie monitoringu dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników obiektu

Lokalizacja: ul. Roosevelta 1, boisko przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1

Szacunkowy koszt: 220.000 zł

.

Projekt nr 29: Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 11 (Oświatowy)

Opis projektu: Wymiana/modernizacja części starego ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 11 od strony ul. Grażyny oraz pomiędzy dział kami sąsiadującymi (zaznaczone na mapce) na nowe tożsame z ogrodzeniem postawionym od strony ul. Mickiewicza i Rolniczej. Doposażenie placu zabaw polegające na montażu nowych urządzeń oraz wymianie jednej ze starych zjeżdżalni na nową. 

Lokalizacja: Teren Przedszkola Samorządowego nr 11 znajdującego się przy ul. Mickiewicza 98/102

Szacunkowy koszt: 68.399,30 zł