Zgłoszone projekty

Projekt Nr 1 Park sportowo – rekreacyjny „Pocket Park”

Utworzenie parku sportowo - rekreacyjnego dla propagowania aktywności fizycznej wśród mieszkańców Osiedla zakłada budowę i montaż urządzeń infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na wolnym powietrzu. W ramach projektu przewiduje się: 1. wykonanie boiska do gry w kosza; 2. montaż elementów małej architektury: - miejskich leżaków (jeden pojedynczy, jeden podwójny); - hamaka i huśtawki miejskiej - 4 ławek; - stojaka na rowery, - 2 koszy na śmieci, - gabloty na ogłoszenia, - tablicy z regulaminem parku; - biblioteczki plenerowej z wyposażeniem; 3. oświetlenie parku – montaż 3 lamp 

Projekt rejonowy: Rejon IV

Lokalizacja ul. Grabowa, Akacjowa dz. nr 291/4 obr.13

Szacunkowy koszt po weryfikacji: 350.000 zł

Projekt Nr 2 Modernizacja boiska sportowego typu "Orlik" położonego na dz. nr ew. 5/34 obr. 30 przy ulicy Nałkowskiej

Celem projektu polegającego na modernizacji kompleksu sportowego typu „ORLIK ”, jest poprawa stanu technicznego istniejącego ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego sprzyjającego rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Zakres działań w ramach projektu: 1) modernizacja nawierzchni boiska sportowego, 2) modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami, 3) modernizacja elementów wyposażenia boisk, 4) modernizacja elementów małej architektury, 5) modernizacja utwardzenia terenu, 6) dokumentacja projektowa.

Projekt rejonowy: Rejon III

Lokalizacja ul. Nałkowskiej dz. nr 5/34 obr. 30

Szacunkowy koszt: 327.140 zł

Projekt Nr 3 Mini Park Szczekanica

Utworzenie mini parku dla propagowania spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wśród mieszkańców Osiedla zakłada budowę i montaż urządzeń infrastruktury rekreacyjnej na wolnym powietrzu. W ramach projektu przewiduje się: 1. przygotowanie terenu; 2. Montaż elementów małej architektury: - miejskich leżaków (jeden pojedynczy, jeden podwójny); - hamaka i huśtawki miejskiej - 4 ławek; - grilla betonowego; - 2 betonowych stołów rekreacyjnych z siedziskami; - stojaka na rowery, - 2 koszy na śmieci, - gabloty na ogłoszenia, - tablicy z regulaminem parku; - biblioteczki plenerowej z wyposażeniem; 3. oświetlenie parku – montaż 3 lamp

Projekt rejonowy: Rejon IV

Lokalizacja ul. PCK dz. nr 543/1 obr. 13

Szacunkowy koszt określony przez Wioskodawcę: 350.000 zł

Projekt Nr 4 Rewitalizacja stawu ROD im. T. Kościuszki

Projekt zakłada rekultywację stawu w celu przywrócenia warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, rewitalizację terenu otaczającego staw

Projekt ROD

Lokalizacja ROD im. T. Kościuszki ul. Działkowa

Szacunkowy koszt: 100.000 zł

Projekt Nr 5 DLA NIEJ I DLA NIEGO - modernizacja budynku ogrodowego

Projekt dotyczy remontu budynku ogrodowego 

Projekt ROD

Lokalizacja ROD im. M. Konopnickiej ul. Kasztanowa 36

Szacunkowy koszt: 100.000 zł

Projekt Nr 6 Miasteczko rowerowe- zasady ruchu drogowego dla każdego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

Celem projektu jest utworzenie Edukacyjnego Miasteczka Rowerowego. Zadanie jest odpowiedzią na potrzebę edukacji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stworzenia przestrzeni do jazdy na rowerze, deskorolce, na rolkach.

Projekt oświatowy – placówki szkolne

Lokalizacja Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Krakowskie Przedmieście 11

Szacunkowy koszt po weryfikacji: 366.340 zł

Projekt Nr 7 Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8

Projekt dotyczy placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 – montażu nowych urządzeń do zabawy i rekreacji oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod nimi.

Projekt oświatowy – placówki przedszkolne

Lokalizacja Przedszkole Samorządowe Nr 8 ul. Broniewskiego 3

Szacunkowy koszt po weryfikacji: 160.000 zł

Projekt Nr 8 Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 13. Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejsce istniejącego asfaltowego, z ogrodzeniem typowym do piłki nożnej o wymiarach 40x20 z bramkami i ławeczkami oraz możliwością zaadaptowania do projektu stojących jut słupów do koszykówki. Jak również zagospodarowanie niewielkiej części zieleni za szkolą i budowę skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem.

Projekt oświatowy – placówki szkolne

Lokalizacja Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Dmowskiego 11

Szacunkowy koszt: 400.000 zł

Projekt Nr 9 Edukacja na świeżym powietrzu- Utworzenie „ Zielonej Klasy" przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt zakłada stworzenie unikalnego miejsca zabaw dla dzieci o dużej wartości poznawczej. Zakup nowoczesnego placu zabaw wyposażonego w moduły przeznaczone do wielozmysłowego poznawania świata, który pozwoli połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, edukacji ekologicznej oraz rozwój kreatywność dzieci.

Projekt oświatowy – placówki przedszkolne

Lokalizacja Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierz Wielkiego 5

Szacunkowy koszt po weryfikacji: 160.000 zł

Projekt Nr 10 Park doświadczeń na terenie Przedszkola Samorządowego nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Edukacyjny Park Doświadczeń składający się z 12 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. Projekt zakłada stworzenie dwóch tematycznych stref: Nauki i Optyki. W skład Strefy Nauki wejdą takie elementy jak szumiące rury, panel muzyczno-sensoryczny, kulodrom, błotna kuchnia, warsztat techniczny, rury deszczowe czy ściana do malowania. Drugą strefą będzie Strefa Optyki, a w niej koła optyczne, naukowy hex, krzywe zwierciadła.

Projekt oświatowy – placówki przedszkolne

Lokalizacja Przedszkole Samorządowe Nr 7 ul. Poprzeczna 7a

Szacunkowy koszt: 135.198 zł

Projekt Nr 11 Wysportowany i szczęśliwy przedszkolak

Projekt zakłada zorganizowanie na terenie Przedszkola Samorządowego nr 12 przy ulicy Włókienniczej 7 dużego placu zabaw. Budowa piaskownicy lub jej odnowienie, zjeżdżalni dla najmłodszych, bujaka, wieży wspinaczkowej, karuzeli, huśtawki potrójnej z 2 siedziskami i gniazdem do bujania, mini wieży ze ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią.

Projekt oświatowy – placówki przedszkolne

Lokalizacja Przedszkole Samorządowe Nr 12 ul. Włókiennicza 7

Szacunkowy koszt po weryfikacji: 90.000 zł

Projekt Nr 12 Modernizacja placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej 39

Modernizacja ma polegać przede wszystkim na wymianie nawierzchni na placu zabaw oraz oświetlenie poprzez instalację 6 szt. Lamp solarnych zarówno na placu zabaw jaki przyległych boiskach. Dodatkowo, place zabaw mogą zostać wyposażone w TRÓJWYMIAROWE ELEMENTY SENSORYCZNE takie jak gumowe barwne zwierzaki, półkule sensoryczne, grzybki, kostki, pobudzające bodźce sensoryczne i poprawiające utrzymanie równowagi.

Projekt rejonowy: Rejon II

Lokalizacja ul. Jeziorna 39

Szacunkowy koszt: 350.000 zł

Projekt Nr 13 Czytanie na ekranie - TO LUBIĘ!

Projekt polegać będzie na zakupie 1200 sztuk kodów dostępu do platformy Legimi (100 sztuk miesięcznie) oraz 20 sztuk tabletów i 30 sztuk czytników książek.

Projekt ogólnomiejski

Lokalizacja Mediateka 800-lecia ul. Curie -Skłodowskiej 3

Szacunkowy koszt: 61.200 zł

Projekt Nr 14 Zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy wraz z małą przystanią do wodowania łódek

W ramach projektu planuje się pomosty wędkarskie o zróżnicowanej długości, w tym pomosty dla osób niepełnosprawnych, pomost do cumowania małych łodzi, kosze na odpady, ławki wzdłuż grobli od strony zachodniej oraz budowę małego pomostu do wodowania łódek typu SLIP od strony wschodniej, dokumentację projektową. Projekt został opracowany na podstawie „Koncepcji programu funkcjonalno - przestrzennego dla potrzeb zagospodarowania zbiornika Bugaj oraz Kąpieliska Słoneczko wraz z terenami przyległymi, w Piotrkowie Trybunalskim".

Projekt ogólnomiejski

Lokalizacja teren zbiornika Bugaj dz. nr 16/14, 16/15 obr. 19

Szacunkowy koszt: 800.000 zł

Projekt Nr 15 Szkolne Obserwatorium Astronomiczne im. Zbigniewa Solarza przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt zakłada budowę obserwatorium astronomicznego dostępnego on-line.

Projekt oświatowy – placówki szkolne

Lokalizacja Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Sienkiewicza 8

Szacunkowy koszt: 400.000 zł

Projekt Nr 16 Wiaty śmietnikowe z kluczem elektronicznym dla mieszkańców Osiedla Wyzwolenia

Budowa nowoczesnych wiat śmietnikowych wyposażonych w fotowoltaiczną instalacją, wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie LED z czujnikiem ruchu oraz elektroniczny klucz.

Projekt rejonowy: Rejon I

Lokalizacja ul. Skargi 9, ul.Sciegiennego/Pawlikowskiego, ul.Pawlikowskiego 2 ( dz. nr 143/183, 143/177, 143/167 obr. 20)

Szacunkowy koszt: 350.000 zł

Projekt Nr 17 Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 11

Podczas realizacji projektu zostanie wymienione stare ogrodzenie przedszkola na panelowe. Plac zabaw zostanie doposażony w nowe urządzenia, niektóre z istniejących urządzeń zostaną zastąpione innymi - nowszymi.

Projekt oświatowy – placówki przedszkolne

Lokalizacja Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Mickiewicza 98/102

Szacunkowy koszt po weryfikacji: 125.000 zł

Projekt Nr 18 Boisko do piłki siatkowej przy III Liceum Ogólnokształcącym

Boisko o wymiarach 9m x 18m; podłoże tartanowe. Dodatkowo 2 słupki do siatki oraz zestaw piłek i 2 siatki. Do realizacji projektu wnosimy dodanie rewitalizacji istniejącego boiska wielofunkcyjnego poprzez naprawę siatki otaczającej ww. obiekt.

Projekt oświatowy – placówki szkolne

Lokalizacja III Liceum Ogólnokształcące ul. Armii Krajowej 17

Szacunkowy koszt po weryfikacji: 320.000 zł