Budżet Obywatelski 2021

Uchwała Nr VI/75/19 z dnia 27 marca 2019r.  

Zarządzenie Nr 267 z dnia 05 sierpnia 2020 r.  

Uchwała Nr XI/172/19 z dnia 25 września 2019r. zmieniająca uchwałę Nr VI/75/19 z dnia 27 marca 2019r.  

Uchwała Nr XVII/281/20 z dnia 26 lutego 2020r. zmieniająca uchwałę Nr VI/75/19 z dnia 27 marca 2019r.  

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 2.434.000,00 złotych

Projekty rejonowe, 4 rejony każdy po 340.000 zł, projekt ogólnomiejski 600.000 zł, projekt oświatowy 374.000 zł, projekt rodzinnych ogrodów działkowych 100.000 zł

Zgłoszono 34 projekty: Rejon I – 2, Rejon II – 5, Rejon III- 7, Rejon IV – 2, Ogólnomiejski – 7 , Oświatowy - 7, ROD- 4

Liczba projektów poddanych pod głosowanie: 28

Ilość głosujących osób: 9.641 Ilość oddanych głosów : 20.203

Wszystkie zgłoszone projekty:

1. Nowe książki dla piotrkowian - zakup książek wspomagających naukę języków obcych 

2. "Szczekanica Central Park" - II etap modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Tryb. (Rejon IV)

3. Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury (Rejon III)

4. "Świetlica Szczekanica" - Świetlica Osiedlowa dla Mieszkańców (Rejon IV)

5. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana

6. Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. (Rejon II)

7. Budowa parkingu na ul. Wroniej (Rejon III)

8. Plac zabaw na placu Litewskim ( Rejon I)

9. Bieżnia 3-torowa na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego

10. "Z lekkoatletyką za pan brat"

11. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8

12. Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich i wolno żyjących, chipowanie.

13. Miejska Stacja Napraw Rowerów (Rejon I)

14.Parking na Osiedlu Armii Krajowej (Rejon III)

15. Czyste i zielone Osiedle Piastowskie (Rejon II)

16. Punkt poboru czystej wody "Źródełko"

17. Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim.

18. Bezpieczeństwo wokół nas. Monitoring wizyjny w ZSP nr 2 i jego najbliższym otoczeniu (boisko wielofunkcyjne, strefa street workout i plac zabaw)..

19. Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 8/12

20. Rozświetlmy nasze miasto. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego zasługują na włączenie oświetlenia ulicznego w nocy.

21. Budowa instalacji fotowoltaicznej w Piotrkowie Trybunalskim w celu pozyskania energii elektrycznej do oświetlenia nocnego ulic miasta

22. Przebudowa kanału odpływowego wód deszczowych na terenie działek od ujścia rowu R-3 do granicy ogrodów. (Rod Stokrotka)

23. Stacja roweru publicznego - "Hala Targowa - Urząd Miasta" (Rejon II)

24. Tężnia na Wierzejach (Rejon II)

25. Tężnie Trybunalskie

26. Plac zabaw dla dzieci z boiskiem i siłownią ( Pomiędzy ulicą Podmiejska a Zawodzie) Rejon III

 27. Budowa ścieżki wokół zbiornika Bugaj - etap III

28. Wysportowany i szczęśliwy przedszkolak

29. Remont ulicy Jeziornej – etap I (Rejon II)

30. Modernizacja oświetlenia na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Magnolia”

31. Serca na nakrętki

32. Instalacja oświetlenia na skateparku (Rejon III)

33. Południowa Strefa Relaksu — miejsce do wypoczynku na Osiedlu "Południe". (Rejon III)

 34. Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS nr 7 w Piotrkowie Tryb. od ul. R. Dmowskiego do Przedszkola (Rejon III)

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI:

Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej

Opis projektu: Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj. .

Szacunkowy kosztorys: 600.000 zł

PROJEKT OŚWIATOWY:

"Z lekkoatletyką za pan brat"

Opis projektu: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół boiska piłkarskiego znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim

Szacunkowy kosztorys: 374.000 zł

PROJEKTY REJONOWE:

Rejon I:

Plac zabaw na placu Litewskim

Opis projektu: Projekt polega na budowie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw po północno-zachodniej stronie placu Litewskiego. 

Szacunkowy kosztorys: 340.000 zł

Rejon II:

Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb

Opis projektu: Projekt przewiduje budowę wyjątkowej trasy tj. specjalistycznego toru o falistej nawierzchni do jazdy jednośladem (rowerem lub hulajnogą) przy ul. Ceramicznej.

Szacunkowy kosztorys: 250.000 zł

Rejon III:

Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych- street workout– obok DH Merkury

Obok DH Merkury Obręb 28, 2/265 

Opis projektu: Projekt składał się będzie z dwóch obiektów. Pierwszy z nich zakłada ogrodzony plac zabaw dla psów, na którym zwierzę i jego właściciel będą mogli swobodnie spędzić czas, drugi to siłownia przeznaczona dla dzieci i dorosłych, gdzie przy użyciu drążków i innych elementów architektury sportowej, zainteresowani będą mogli poćwiczyć (street workout)

Szacunkowy kosztorys: 160.000 zł

Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS nr 7 w Piotrkowie Tryb. (120m. na wysokości Przedszkola)

Opis projektu: Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS nr 7 w Piotrkowie Tryb.

Szacunkowy kosztorys: 240.000 zł

Rejon IV:

„Szczekanica Central - Park” – II etap modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Rzeczna 3

Opis projektu: Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy ulicy Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim utworzonego w ramach Projektu Obywatelskiego 2020 - miejsca do rekreacji i integracji dla mieszkańców Osiedla Szczekanica. 

Szacunkowy kosztorys: 334.500 zł

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana

Rodzinny Ogród Działkowy Słoneczna Polana ul. Gęsia 32/34

Opis projektu: Wymiana istniejącej sieci wodociągowej.

Szacunkowy kosztorys:90.000 zł

Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (Rod im. Marii Konopnickiej)

Rodzinny Ogród Działkowy im.Marii Konopnickiej ul.Kasztanowa 36

Opis projektu: Projekt obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego obejmującego następujące zagadnienia: 1. Zlecenie wykonania projektu technicznego zgodnie wydanymi warunkami technicznymi dla celów projektowych wykonania przyłącza wodociągowego. 2.Wykonanie prac budowlanych dla punktu czerpalnego czystej wody dla potrzeb społeczności na terenie ROD im. Marii Konopnickiej ul. Kasztanowa 36. 3.Wykonanie prac budowlanych dla punktu hydrantowego dla potrzeb przeciwpożarowych terenu ogrodu i przylegających działek na ul. Kasztanowej

Szacunkowy kosztorys: 26.500 zł