Budżet Obywatelski 2020

Uchwała Nr VI/75/19 z dnia 27 marca 2019r. 

Zarządzenie Nr 185 z dnia 09 maja 2019 r.  

Uchwała Nr XI/172/19 z dnia 25 września 2019r. zmieniająca uchwałę Nr VI/75/19 z dnia 27 marca 2019r. 

Uchwała Nr XVII/281/20 z dnia 26 lutego 2020r. zmieniająca uchwałę Nr VI/75/19 z dnia 27 marca 2019r. 

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 2.400.000,00 złotych .

Projekty rejonowe, 4 rejony każdy po 350.000 zł, projekt ogólnomiejski 600.000 zł, projekt oświatowy 400.000 zł

Zgłoszono 42 projekty: Rejon I – 6, Rejon II – 4, Rejon III- 11, Rejon IV – 2, Ogólnomiejski – 12 , Oświatowy - 7

Liczba projektów poddanych pod głosowanie: 32

Ilość głosujących osób: 6.774 Ilość oddanych głosów : 13.545

Wszystkie zgłoszone projekty:

1. „Szczekanica Central-Park ” – modernizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim

2. Street workout Pioma

3. Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Romana Dmowskiego.

4. Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. J. Słowackiego biegnący od ul. Dworskiej do trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Plac zabaw przy ul. Czarnej

5. Wyposażenie zawodników Piotrkowa grających w II,III i IV lidze brydżowej oraz amatorów w urządzenia do obliczania wyników rozgrywek brydżowych U

6. Plac zabaw przy ul. Czarnej 

7. Twoja Strefa Aktywności: street workout, kalistenika, parkour.

8. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wolborskiej.

9. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Iwaszkiewicza do ul. Górniczej

10. Chodnik przy ulicy Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim.  

11. „Ścieżka rowerowa”

12. Obiekt: Rekreacyjny klubo-park kultury, oświaty i zdrowia w Piotrkowie Tryb. ul. Wojska Polskiego 21.

13. Bezpieczeństwo — ważna sprawa! Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 12 i jej najbliższym otoczeniu

14. Miejsca parkingowe Kobyłeckiego.

15. Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia

16. "Prawidłowy rozwój i sprawność fizyczna poprzez zabawę.”

17. Strefa aktywności fizycznej od juniora do seniora.

18. Bieżnia lekkoatletyczna z boiskami do badmintona i rozbieżnią do skoku w dal.

19. Wydanie publikacji o piotrkowskiej fabryce organów pt. „Działalność organmistrzowska Stanisława i Stefana Krukowskich (1879-1963)”

20. Tężnie Trybunalskie - budowa tężni solankowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

21. Sztuka Bliżej Nas 

22. Rewitalizacja fragmentu pasa drogowego ulicy Dmowskiego na odcinku Dmowskiego 37a - 41 (rejon targowiska PTAK)  

23. Strefa wolnego grilla Wyzwolenia.

24. Tężnia na Wierzejach.

25. Z ruchem za pan brat od najmłodszych lat.

26. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

27. Wybieg dla Psów

28. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8

29. Rewitalizacja skweru miejskiego Srzednickiego przy ul. Cmentarnej i ul. Wojska Polskiego.

30. Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wojska Polskiego 81. 

31. Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej.  

32. Pieszo, rowerem, na rolkach, hulajnogą – szlakiem kolejki wąskotorowej. Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Sulejowskiej do ul. Krakowskiego Przedmieścia.  

33. Droga dojazdowa i chodnik do Przedszkola Sam. Nr. 7

34. Strefa relaksu i mini plac zabaw. 

35. Miejsca Parkingowe na Osiedlu Słowackiego Północ      

36. Dziecięcy plac zabaw przy Przedszkolu Sam. Nr 16 w Piotrkowie Tryb. 

37. Miejsca parkingowe przy Słowackiego.  

38. Powiększenie parkingu przy ulicy Słowackiego 

39. "Rowerem z Podzamcza do Lasu Wolborskiego" - budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem - wschodnia strona pasa drogowego ulicy Wolborskiej w Piotrkowie Tryb.

40. "Lekki Samochód Rozpoznawczo—Ratowniczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim"

41. Budowa parkingu przy Parafii pw. św. Alberta oraz utwardzenie części ulicy Rusałki.

42. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI:

- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II. 

Opis projektu: Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj. Wybudowanie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż wschodniego brzegu wraz z wyposażeniem w małą architekturę ( wzdłuż ul. Żeglarskiej) Zbiornika Bugaj do ul. Rusałki.

Szacunkowy kosztorys: 600.000 zł

PROJEKT OŚWIATOWY:

- Street Workout Pioma

ul. Dmowskiego 38 

Opis projektu: Rozbudowa infrastruktury placówki o strefę workout, które będzie uzupełnieniem poprzedniego projektu.

Szacunkowy kosztorys: 200.000 zł

- Bezpieczeństwo – ważna sprawa! Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 12 i jej najbliższym otoczeniu.

Opis projektu: Projekt zakłada budowę monitoringu wizyjnego w szkole oraz jej najbliższym otoczeniu. 

Szacunkowy kosztorys: 18.100 zł

PROJEKTY REJONOWE:

Rejon I:

- Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia

Opis projektu: Rozbudowa śmietnika, położyć dodatkowe chodniki, dokonanie nasadzeń krzewów dzikiej róży i drzewek niskopiennych, ustawienie ławeczek oraz umieszczenie lamp świetlnych

Szacunkowy kosztorys: 115.000 zł

- Strefa relaksu i mini plac zabaw

Opis projektu: Projekt zakłada budowę bezpiecznego mini placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz strefą dla

opiekunów .Teren wymaga nasadzenia krzewów oraz prac pielęgnacyjnych istniejącej zieleni.

Szacunkowy kosztorys: 100.000 zł

Rejon II:

- Plac zabaw przy ul. Czarnej

Opis projektu: Montaż placu zabaw dla dzieci. 

Szacunkowy kosztorys: 150.000 zł

- Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki

Opis projektu: Uporządkowanie i utwardzenie ulicy Rusałki oraz wyznaczenie miejsc parkingowych. 

Szacunkowy kosztorys: 350.000 zł

Rejon III:

- Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Romana Dmowskiego

Opis projektu: Kompleksowy remont chodnika po północnej stronie ul. Dmowskiego wraz z budową ścieżki

rowerowej.

Szacunkowy kosztorys: 200.000 zł

Rejon IV:

- „Szczekanica Central-Park ” – modernizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim  

Opis projektu: Stworzenie miejsca do rekreacji i integracji dla mieszkańców Osiedla Szczekanica.

Szacunkowy kosztorys: 400.000 zł