Rozstrzygnięcie odwołań

Nie wpłynęło żadne odwołanie