Przejdź bezpośrednio do treści

Lista projektów pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych przez Zespół Opiniujący

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół Opiniujący powołany Zarządzeniem Nr 267 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 05 sierpnia 2020 r.:

1. Nowe książki dla piotrkowian - zakup książek wspomagających naukę języków obcych OGÓLNOMIEJSKI

2. "Szczekanica Central Park" - II etap modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Tryb. REJON IV

3. Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury REJON III

5. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

6. Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb REJON II (ul. Ceramiczna)

7. Budowa parkingu na ul. Wroniej REJON III

8. Plac zabaw na placu Litewskim REJON I

9. Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego OŚWIATOWY

10. "Z lekkoatletyką za pan brat" ( Szkoła Podstawowa nr 11) OŚWIATOWY

11. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 OŚWIATOWY

12. Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich. OGÓLNOMIEJSKI

13. Miejska Stacja Napraw Rowerów REJON I

14. Parking na Osiedlu Armii Krajowej REJON III

15. Czyste i zielone Osiedle Piastowskie REJON II

16. Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (Rod im. Marii Konopnickiej) RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

17. Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Tryb. OŚWIATOWY

18. Bezpieczeństwo wokół nas. Monitoring wizyjny w ZSP nr 2 i jego najbliższym otoczeniu (boisko wielofunkcyjne, strefa street workout i plac zabaw). OŚWIATOWY

19. Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 8/12 OŚWIATOWY

22. Przebudowa kanału odpływowego wód deszczowych na terenie działek od ujścia rowu R-3 do granicy ogrodów. (Rod Stokrotka) RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

24. Tężnia na Wierzejach REJON II

25. Tężnie Trybunalskie OGÓLNOMIEJSKI

26. Plac zabaw dla dzieci z boiskiem i siłownią (Pomiędzy ul. Podmiejską a Zawodzie) REJON III 

27. Budowa ścieżki wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej OGÓLNOMIEJSKI

28. Wysportowany i szczęśliwy przedszkolak (Przedszkole Samorządowe nr 12) OŚWIATOWY

30. Modernizacja oświetlenia na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Magnolia” RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

32. Instalacja oświetlenia na skateparku REJON III

33. Południowa Strefa Relaksu — miejsce do wypoczynku na Osiedlu "Południe". REJON III

34. Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS nr 7 (na wysokości przedszkola) REJON III

ZATWIERDZONO:

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek

Lista złożonych projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.zaopiniowanych negatywnie przez Zespół Opiniujący:

20. Rozświetlmy nasze miasto. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego zasługują na włączenie oświetlenia ulicznego w nocy. OGÓLNOMIEJSKI

Oświetlenie uliczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonuje bez przerwy od zmierzchu do świtu ( z wyjątkiem ul. Logistycznej i ul. Miast Partnerskich na odcinku od ul. Wierzejskiej do ul. Sulejowskiej). 

Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym: liczba głosów za – 0, liczba głosów przeciw – 11,liczba głosów wstrzym – 0.

21. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej OGÓLNOMIEJSKI

Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym: liczba głosów za – 4, liczba głosów przeciw – 5 ,liczba głosów wstrzymanych – 2.

23. Stacja roweru publicznego - "Hala Targowa - Urząd Miasta" REJON II

Projekt zakłada uruchomieni dodatkowej stacji jedynie w 2021 roku podczas gdy obecna umowa obowiązuje do końca 2022 roku. 

Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym: liczba głosów za – 4, liczba głosów przeciw – 5 ,liczba głosów wstrzymanych – 2.

29. Remont ulicy Jeziornej – etap I REJON II

Konieczna jest kompleksowa przebudowa ulicy Jeziornej w zakresie nawierzchni i cześć infrastruktury .

Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym: liczba głosów za – 0, liczba głosów przeciw – 8 ,liczba głosów wstrzymanych – 3.

31. Serca na nakrętki OGÓLNOMIEJSKI

Zbiórki nakrętek realizowane są m.in. na terenie placówek oświatowych. Szkoły zebrane nakrętki przekazują np. na sfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Zespół Opiniujący zgłosił uwagi, w zakresie wyznaczenia jednostki/ek odpowiedzialnej/ych za opróżnianie serc oraz podejmowania decyzji, na jaki cel miałyby zostać przeznaczane zebrane nakrętki. Właściwszym wydaje się realizacja tych inicjatyw przez placówki oświatowe. 

Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym: liczba głosów za – 4, liczba głosów przeciw – 5 ,liczba głosów wstrzymanych – 2.

ZATWIERDZONO:

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek